Článek

Projev Tomáše Czernina na sněmu Koruny České

Hostem na našem sněmu byl také čerstvě zvolený 1. místopředseda TOP 09 Tomáš hrabě Czernin. Ocenili jsme, že jeho projev nebyl jen formální zdravicí, ale přinesl řadu námětů, které inspirují k dalšímu přemýšlení a rozvíjení.


Milé dámy, vážení pánové, milí přátelé,

v úvodu mi dovolte předat pozdravy naší strany TOP 09, zejména naší nové předsedkyně Markéty Pekarové Adamové a také čestného předsedy Karla Schwarzenberga.

Děkuji vám za vaše pozvání i pro mne osobně. Je to pro mne čest, vždyť se zde mohu cítit mezi svými. Spojuje nás pocit odpovědnosti k naší vlasti, ale i k započaté práci našich dědů, spojuje nás péče o naši zemi, ukotvená v historických souvislostech.

Vážení přátelé, dnešní doba nás naplňuje neklidem, vidíme jak se tříští demokratické principy naší země, vidíme, jak se společnost kloní k nenávisti a zlu.

Zlo je všudypřítomné. Ale zdravá společnost pečlivě udržuje a hlídá svá pravidla, úctu a toleranci mezi lidmi tak, aby ani hluboce zakořeněné zlo nemohlo přinášet plody.

Dnešní doba ale nepřeje úctě, pravidlům ba ani slušnému chování. Ceněni jsou ti, kdo společnost dokáží manipulovat, kdo obchází zákony, aby získal zisk, kdo pronese to nejhrubší slovo. Často skryti za anonymitu elektronického světa ničí staleté zvyky, které drží společnost pohromadě.

Vedou celou naši společnost do záhuby vzájemné nenávisti, závisti a výčitek. Tak vzniká prostor pro ty, kteří tuto beztvarou zášť uchopí a přetvoří ji ve zbraň, s níž urvou moc.

V každé společnosti je zlo, které čeká na svou příležitost. U nás svou příležitost dostalo. Korektní politický je nahrazen mediální masáží, pro manipulaci s lidmi se vytahují staré strašáky migrantů či celosvětových spiknutí. Obvyklé nástroje demokratických postupů nefungují. Kompromis už není společný úspěch, je to jen míra podvolení.

Naše demokratická společnost je v ohrožení.

Proč ale hájím demokratické principy státu zde, před vámi – monarchisty?

Protože si myslím, ne, jsem přesvědčen, že máme mnoho společného.

Naše uvažování o lidech je pevně zakotveno na úctě k člověku jako jedinci. Někdo ctí hodnotu člověka pro jeho nesmrtelnou duši, druhý pro něj samého.

Naše uvažování o společnosti je pevně zakotveno na vzájemné toleranci mezi lidmi. Jen společnost, která toleruje své menšiny, dokáže být ve svém základu silná.

Naše uvažování o státu je pevně zakotveno na solidaritě společnosti. Jen stát, který dokáže zprostředkovat solidaritu šťastnějších s těmi méně šťastnými, může mít autoritu, s níž své občany zatěžuje zákonnými povinnostmi.

Toto základní směřování úvah o člověku, společnosti a státu máme, domnívám se, společné. Proto můžeme, ba dokonce máme povinnost společnými silami tyto úhelné kameny našeho státu bránit. A to bez ohledu na to, že si dovedeme představit různé formy vlády a správy naší země.

Proto TOP 09 a Koruna Česká, ale i další subjekty vytvářejí spojenectví, aby vznikla hráz tomuto rozlézajícímu se zlu.

I dnes je to výzva. I dnes, ba právě dnes musíme překonat to, co nás možná poněkud rozděluje, a pevně stát za tím, co máme společného.

Protože my, skuteční politici, jsme povinni upozorňovat na chyby a nebezpečí, které hrozí. My jsme povinni udělat všechny kroky, abychom jim zabránili. My jsme povinni překročit vlastní stín, aby na naši vlast nepřestalo svítit slunce.
Čím více nás bude, tím více nám budou lidé naslouchat. Musíme však postupovat společně.

Viribus unitis.

Upřímně doufám, že se nám to v následujících časech bude dařit. TOP 09 je k tomu připravena.

Vážené dámy, vážení pánové, přeji vám úspěšné dnešní jednání

Děkuji vám.

Sdílejte článek:

Facebook
LinkedIn
Twitter

Sdílejte článek: