Článek

Blahoslavený Karel, přímluvce při koronaviru

Přinášíme článek amerického historika a monarchisty Charlese Coulomba, jenž vyzdvihuje posledního českého krále, bl. Karla I., jako vynikajícího svatého patrona právě při současné pandemii koronaviru.


Světci jsou po staletí v katolické církvi vnímáni jako příklad zbožného a svatého života, ale také jako zastánci křesťanů při mnoha životních potřebách. Máme-li obavy o zdraví své nebo svých blízkých, měli bychom se právě ke svatým obracet s modlitbou a prosbou o jejich přímluvu.

Dnes, kdy se světové společenství potýká s pandemií koronaviru, je více než jindy na místě obrátit se s prosbou o pomoc ke svatým, a zejména k blahoslavenému Karlovi Rakouskému. Ten je totiž neobyčejně vhodným patronem proti této nemoci, a to z mnoha důvodů:

  1. On sám zemřel po dlouhém utrpení na plicní nemoc (zápal plic). Proto také je jeho manželka, služebnice Boží císařovna Zita, která o něj s hrdinskou obětavostí pečovala v jeho posledních dnech, dobrou patronkou pro ty, kdo se v tomto čase starají o nemocné.
  2. Vnímal a přijímal každou nemoc jako příležitost ukotvit své vlastní utrpení v utrpení Ježíše Krista.
  3. Velmi mnoho měst někdejší říše, jíž Karel a Zita vládli, má ve svém středu mariánský či morový sloup, památník vděčnosti lidí za odvrácení epidemií a dalších pohrom.
  4. Na vlastní kůži prožíval realitu války, chudoby a nemoci – zkušenosti, kterým mnozí čelí právě v současné době – a jako panovník se zasadil o dostupnost humanitární pomoci v době války pro všechny občany své říše.
  5. Vnuk a dědic Karla a Zity, arcivévoda Karel, byl při současné epidemii také postižen koronavirem a momentálně se zotavuje z nemoci.
  6. Pravnuk Karla a Zity, arcivévoda Ferdinand, právě slouží v rakouské armádě a intenzivně se podílí na pomoci všem potřebným při dodávání potravin, léků a dalších zásob občanům v karanténě.

Nepochybně máte podobné obavy jako já – a každý – co přinese budoucnost. Budou naši milovaní postiženi nebo snad dokonce zemřou? Jak dlouho bude trvat, než se zotaví ekonomika? Přijdeme o své domovy a zaměstnání, a jak se postaráme o své blízké? Vypuknou občanské nepokoje? Vrátí se vůbec někdy věci zpět do „normálu“ – a jak bude ten „normál“ vypadat?

Inu, císař Karel a jeho manželka tímto vším prošli, zatímco se jejich svět kolem nich hroutil a většina věcí, které milovali, byla postupně zničena. Ale uprostřed zrady, zkázy a žalu si zvolili cestu Víry a Lásky, utěšujíce jeden druhého jak nejlépe mohli a zůstávajíce nablízku našemu Pánu, naší Paní a svatým.

Blahoslavený Karel ví, čím procházíme – z vlastní zkušenosti. Obraťme se k němu proto jako k zastánci a k přímluvci zejména právě v tomto čase.

Beatvs Carlovs, Ora Pro Nobis! | Blahoslavený Karle, oroduj za nás!

Charles Coulombe
napsáno pro americkou pobočku Modlitební ligy císaře Karla, převzato se svolením autora. Původní článek emperorcharles.org.

Na stránkách Modlitební ligy najdete také oficiální modlitbu k bl. Karlovi při epidemii koronaviru.

Sdílejte článek:

Facebook
LinkedIn
Twitter

Sdílejte článek: