Článek

Zhoubný odkaz „Vítězného února“

Antikomunismus není přežitkem. Právě v současnosti je více než kdy jindy třeba pojmenovat a odmítnout zhoubné dědictví komunismu. Přebíráme tiskové prohlášení k výročí komunistického převratu od našich přátel z Konzervativní strany.

Konzervativní strana shledává „Vítězný únor“ jako událost, jíž negativně pociťujeme i v současnosti. Uplynulé tři dekády přinesly mnoho dobrého. Svoboda, kterou jsme z větší části obdrželi bez vlastního přičinění, pochopitelně přinesla své plody v podobě osobních svobod – svobody víry a vyznání, slova a shromažďování, soukromého podnikání,… – politické plurality, možnosti cestovat, vzkříšení občanské společnosti… Nejvýraznějšími politickými úspěchy bylo přijetí Ústavy České republiky a vstup ČR do NATO a EU, které (přes nespornou kontroverznost řady agend, které EU podporuje…) symbolizují návrat našeho společenství domů, na Západ. To vše bylo dosaženo navzdory postkomunistickým „elitám“, kterým se postupně podařilo prosadit názor, že antikomunismus je přežitkem. Pravý opak je však pravdou.

S aktivní podporou prolhaného presidenta vládne vláda v čele s premiérem – nomenklaturním kádrem KSČ, miliardářem v nebývalém konfliktu zájmů neobtěžujícím se věrohodným vysvětlením původu svého počátečního kapitálu, dle dostupných záznamů konfidentem zločinné Státní bezpečnosti. Komunistická strana, díky jejíž podpoře je tato vláda u moci, prosadila v Poslanecké sněmovně absurdní „zdanění náhrad“ vyplácených církvím za uloupený zdevastovaný majetek, který nebylo možno fyzicky vrátit a dere se ke kormidlu zahraniční politiky země. Zmíněné „zdanění“ musel zastavit až Ústavní soud, aktuálním projevem druhého je hazardování se spojeneckými závazky naší země prostřednictvím otevřeného odporu vůči navýšení výdajů na obranu alespoň na nezbytná 2% HDP ročně. Vláda zákona, svoboda občanů, zahraniční směřování a bezpečnostní ukotvení naší země jsou tedy fatálně ohroženy.

Konzervativní strana vyzývá představitele demokratických politických stran, aby přestali bagatelizovat rizika plynoucí z nelegální, kulturně nekompatibilní (povětšinou islámské) imigrace do zemí Západu a vzali obavy občanů vážně. Svým povýšeným a přehlíživým postojem k této otázce, stejně jako konformním, politicky korektním přitakáváním řadě kroků směřujících k převýchově společnosti, namířených proti dané a neměnné lidské přirozenosti (Istanbulská úmluva, homosexuální „manželství“,…) či proti svobodě (slova, podnikání,…), vhánějí mnozí demokratičtí politici voliče do náruče těch, kteří se neohlížejí na realistický popis rizik, ale naopak se snaží lživým přeháněním vyvolat ve veřejnosti co nejvíce strachu. To se jim zjevně velmi dobře daří. Takto pojatý populismus využívají k získání vlivu, který však hodlají uplatnit k dosažení zcela jiných cílů.

Konzervativní strana uctí památku obětí komunistické diktatury 25. února v 17:00 hod. položením květin u pomníku tří odbojů na ulici Rooseveltově v Brně. Zveme každého, aby se k nám připojil.

Za Konzervativní stranu

Jan Kubalčík

předseda

Převzato z webu Konzervativní strany

Sdílejte článek:

Facebook
LinkedIn
Twitter

Sdílejte článek: