Článek

Radim Špaček hostem pořadu Politické spektrum na téma co a kdo štěpí společnost

Kdo nebo co v současné době rozděluje společnost a jaké pojetí politiky dnes oslovuje lidi a má budoucnost? Předseda Koruny České Radim Špaček vystoupil na toto téma v pořadu Politické spektrum na ČT24 v neděli 21. března 2021. Dalšími diskutujícími byli Petr Hannig, předseda Rozumných, a Libor Vondráček, předseda Svobodných.

Téma pořadu poskytlo panu předsedovi vynikající příležitost seznámit diváky s některými zásadními přednostmi monarchie oproti republice s volenou hlavou státu: My monarchisté jsme přesvědčeni, že monachie je správné státní zřízení právě proto, že v jejím čele je nezpochybnitelný symbol celého státu, celého národa a sjednocující prvek, a to je právě ten monarcha. A vidíme v praxi, každodenně a už dlouhodobě, že absence monarchy, kdy v čele státu stojí volený prezident, je právě ten prvek, který společnost dlouhodobě rozděluje, z principu věci samé, protože toho prezidenta nakonec zhruba polovina chce a zhruba polovina odmítá. A ještě ke všemu takový prezident, který je tam tam právě teď, se přímo vyžívá v rozdělování společnosti. Samozřejmě je to tedy principiální problém, který my jsme přesvědčení, že je třeba odstranit tím, že se vrátíme k osvědčené formě vlády.

Problém prezidenta je také v tom, že jakožto volený politik je vždy nějak spjat s ostatními politickými hráči. Proto Radim Špaček jako jednu z výhod panovníka zmínil, že může být nadán kontrolními pravomocemi nad volenými politiky, zatímco v současném uspořádání jsou všechny kontrolní orgány závislé na politicích a proto nemohou ve vztahu k nim účinně vykonávat svou kontrolní funkci.

Další debata se věnovala mimo jiné konkrétně současnému českému prezidentovi a došlo na smutné srovnání jeho veřejného vystupování s projevy současných panovníků i hlavy našeho královského rodu arcivévody Karla Habsburského (viz zde), kteří nerozdělují, nerozeštvávají, ale snaží se spojovat a povzbuzovat, což nám bohužel chybí.

Pořad můžete zhlédnout na stránkách České televize: Politické spektrum: Úloha politických stran a hnutí v české politice

Sdílejte článek:

Facebook
LinkedIn
Twitter

Sdílejte článek: