Článek

XXIX. GENERÁLNÍ SNĚM

koruna záhlaví

                       

Sobota 27. listopadu 2021, Novotného Lávka, Praha 1

      

                   Program:

od 0900             Mše svatá v křižovnickém kostele sv. Františka (u Karlova mostu)

od 0930             Registrace v jednacím sále

od 1030             Dopolední část                             

                         – Zahájení sněmu a hlasování o programu sněmu

                        – Projevy zahraničních a domácích hostů

                        – Udělení čestných členství

                        – Zpráva předsedy o činnosti strany za uplynulý rok

 

Po ukončení dopolední části bude následovat hodinová přestávka.

                         Odpolední část

                      – Zpráva o hospodaření a zpráva Dohlédací komise

                      – Zpráva volebního koordinátora o volebních aktivitách strany v r. 2021

                      – Návrhy na změny v orgánech strany

                      – vyjádření důvěry/nedůvěry současnému předsednictvu v reakci na letošní                                       výsledky voleb do Poslanecké sněmovny

                      – projednání ostatních změn (rezignace a kooptace, doplnění)

                     – Zprávy zemských hejtmanů a předsedů místních společností

                     – Zpráva o založení a činnosti Královského institutu politických nauk

                     – Jiné návrhy a diskuse pléna

                     – Přijetí usnesení a zakončení sněmu

Diskusí bloky budou zařazovány dle potřeby účastníků a časových možností.

 

Následuje doprovodný program

          Doprovodný program

 

Monarchistické triduum

s licencovaným průvodcem – čestným předsedou Koruny České

 

Pátek 26.11.2021

 • I. Nové a staronové pomníky, jež by (nejen) monarchisty měly zajímat. Marie Terezie, Žofie, vévodkyně z Hohenbergu, navrácený c. a k. orel na Kohlově kašně a další
 • Sraz: pomník Marie Terezie, park Marie Terezie, v 15.15 – zastávka tramvají 1, 2, 25 (většina z vás asi na ně přestoupí ze stanice metra „A“ Hradčanská), která je zároveň i zastávkou busů 143, 149 a 180. Lze použít i tram č. 22 – pomník je zhruba stejně vzdálen ze zastávky Pražský Hrad i Brusnice. Této procházky se může zúčastnit kdokoliv, je třeba se ale přihlásit do 24.11. 2021 na telefonu 603412671 – výhradně formou SMS s uvedením jména a příjmení. Pokud bude méně než 7 účastníků vycházka se NEKONÁ, což bude oznámeno rovněž formou SMS do 25.11. Trvání procházky: cca 1 hodina. Zakončení na Hradčanském náměstí. Pro řádně a včas přihlášené navazuje

 • II. Mimořádná prohlídka Arcibiskupského paláce, nejkrásnějšího pražského barokně-rokokového paláce.

 • Sraz: před vchodem do Arcibiskupského paláce v 16.20, Hradčanské nám. (vstup máme v 16.30). POZOR! Počet účastníků je omezen. Přednostně obsazujeme členy KČ (kteří mají zaplacené členské příspěvky a zúčastní se sobotního Generálního sněmu KČ), dále příznivci, kandidáty a voliči Koruny České (i u nich přepokládáme účast na Sněmu, mši sv. a souvisejících akcích). N.B.: zájemce prosím o PÍSEMNOU přihlášku na: vaclav.srb@korunaceska.cz s uvedením jména a příjmení vč. titulů, telefonu a funkčního e-mailu. HLASTE SE, prosím, OKAMŽITĚ!

 • III. Možnost přátelského setkání ve vinárně a pivotéce U Posledního soudu, Jagellonská 8, Praha 3 – Královské Vinohrady (metro „A“ nebo tram 11 a 13 „Jiřího z Poděbrad“, tram 10 a 16 „Vinohradská vodárna“, tram 5,9,15 a 26 „Olšanské náměstí“). kdykoliv od 18 do 21.30. Pro účastníky Sněmu KČ a doprovodných akcí sklenka vína či pivo zdarma!

Sobota 27.11.2021:

 • 9.00 -kostel sv. Františka z Assisi (u Karlova mostu), celebruje P. Prof. Dr. mult. Jaroslav Maxmilián Kašparů, Ph.D., Dr.h.c., zpěv Petra Vondrová mezzosoprán, Michal Lieberzeit baryton

Generální sněm KČ – viz vlastní program

 1. Posněmovní posezení v restauraci Husinec, Mezibranská 13

  (u Národního Muzea). Po skončení Sněmu, tedy od cca 17 do 23, alternativně U Posledního soudu, kde opět čeká účastníky sklenka gratis.

 

Neděle 28.11.2021:

 Společný výlet do Ústí nad Labem:

 

 1. Naši NĚMCI: Stálá expozice k dějinám německy mluvícího obyvatelstva českých zemí vzniká v budově Muzea města Ústí nad Labem již řadu let, nyní se tento projekt blíží ke zdárnému konci. Výstava bude obsahovat řadu moderních a multimediálních prvků, jako jsou filmové projekce, animace, vizualizace či interaktivní digitální mapy. Návštěvník si tak bude moci prohlédnout více než 500 exponátů týkajících se dějin Němců v českých zemích, které budou umístěny v celkem v 22 výstavních místnostech. Výstava představí dějiny německy mluvícího obyvatelstva českých zemí od raného středověku až po dvacáté století. Návštěvník v ní najde místnost věnovanou působení Karla IV., reformačnímu úsilí Čechů i Němců, modernizačním reformám Josefa II. nebo panovníkům habsburského rodu na českém trůně. Ocitne se uprostřed barokního procesí k Janu Nepomuckému, na barikádě v revolučním roce 1848, nahlédne do měšťanského salonu v období biedermeieru, navštíví český zemský sněm zmítaný hádkami mezi Čechy a Němci, vyslechne si rozhovor štamgastů v hospodě v Lokti nad Ohří a v pražské kavárně, zhlédne projekci rodinných filmů ve funkcionalistické vile a na konci si může zahrát stolní fotbal s mužstvy v dresech německých klubů. Bude si moci prohlédnout díla starých mistrů i obrazy německých modernistických malířů, dopisy Franze Kafky a Maxe Broda nebo prolistovat středověké rukopisy a vzácné tisky. Návštěvník také získá představu, jak vypadala propaganda politických stran v meziválečném Československu nebo čím procházel člověk označený za Žida, Čecha a Němce v době druhé světové války či těsně po ní. Bude si moci prohlédnout zmenšenou kopii pomníku maršála Radeckého nebo prototyp legendárního motocyklu Čechie, vyráběného též pod značkou Böhmerland. Součástí výstavy budou též 3D modely exponátů, které budou prezentovány na dotykových obrazovkách, nebo též fragment tzv. Hořického pašijového filmu z roku 1896, prvního filmu natáčeného na našem území, který byl nedávno nalezen ve filmovém archivu v Madridu. Návštěvník stálé muzejní expozice Naši Němci tak získá představu nejen o dějinách a kultuře německy mluvícího obyvatelstva, ale seznámí se též s významnými osobnostmi z řad českých Němců, jako jsou spisovatelé Franz Kafka či Rainer Maria Rilke, nositelé Nobelovy ceny Bertha von Suttner, Carl a Gerta Coriovi a Peter Grünberg, ale i třeba výtvarník Heinz Edelmann, který se narodil v Ústí nad Labem a vytvořil kreslené postavičky členů legendární skupiny Beatles pro animovaný film Žlutá ponorka. Výstavu budou též doplňovat kresby karikaturisty Jaze, autora populární komiksové série Opráski sčeskí historje. 

Expozici vytváří obecně prospěšná společnost Collegium Bohemicum za podpory Ministerstva kultury ČR, Statutárního města Ústí nad Labem a Česko-německého fondu budoucnosti. Bude otevřena na přelomu jara a léta roku 2021.

 

 1. FOTOGRAF a kněz RUDOLF JENATSCHKEV ústeckém muzeu oživly knězovy stoleté fotky

Zhmotnit zmizelý svět z let 1914–1945 se pokouší výstava o celoživotním díle nejvýznačnější ústeckého fotografa z první poloviny minulého století Rudolfa Jenatschkeho, která se otevře veřejnosti v úterý 2. června 2020. Navazuje na loňské vydání knihy o tomto mimořádně plodném a talentovaném dokumentátorovi Ústecka i dalších regionů. „Uvědomil jsem si, že máme ve sbírkách některé předměty zobrazené na Jenatschkeho snímcích a z této myšlenky a spolupráce s architektem výstavy Tomášem Petermannem vznikla dioráma dobových scén zachycených fotografem. Skládají se vždy z dobového fotoaparátu, historického předmětu a velkoformátové fotografie, kde je vidět onen předmět,“ popisuje netradiční pojetí expozice kurátor Jiří Preclík. Ve výstavě tak návštěvníci uvidí třeba rekvírování řeznických psů do rakouské armády či lampářku při údržbě plynového osvětlení, kde z fotek vystoupí skutečný vozík za psa a část plynové lampy. Fotografie zachycují i Rudolfa Jenatschkeho při práci, takže rekonstrukce se dočkala i dobová temná komora.

 1. ICH BIN EIN VYDRA, ANEB JAK VYDRA PŘES HRANICE PŘIŠLA

Putovní výstava „Ich bin ein vydra, aneb jak vydra přes hranici přišla“ byla vytvořena v rámci projektu Lutra lutra. Stejně jako téměř vše v roce 2020 a 2021 i otevření a podobu výstavy silně ovlivnila probíhající pandemie. Z původní výstavy 50 líbivých fotografií vyder a různých zákoutí z projektového území, kde vydry žijí, nakonec vznikla výstava s 50 panely, kde naleznete i ony líbivé fotografie, ale také výsledky projektu a spoustu dalších informací. Vlivem pandemie jsme ale museli nakonec zcela zrušit závěrečnou konferenci projektu. Výstavu jsme zároveň doplnili řadou dermoplastických preparátů ryb, ptáků či vyder a dalšími předměty vztahujícími se k vydrám. Vidět můžete dokonce i akvária s živými rybami. Základním kamenem výstavy je ale série 50 fotopanelů 100×80 cm. Výstava je věnována vydře říční, která se navrátila do Krušných hor a jejich podhůří.

 

Možnost společného oběda – (nabídka bude upřesněna) i společného návratu do Prahy

Sraz: Hlavní nádraží, 7.00 – pokusíme se, bude-li nás dost, zakoupit velmi výhodnou skupinovou jízdenku. 7.26 odjez vlakem R 616 „Krušnohor“ do Ústí. Příjezd tamtéž v 8.37. Individuálně je samozřejmě možné dorazit až na prohlídku Muzea v 10.15. účast je nutno potvrdit na:

VACLAV.SRB@KORUNACESKA.CZ

nebo na 603412671 (výhradně formou SMS) DO 23.11. 2021.

 

Sdílejte článek:

Facebook
LinkedIn
Twitter

Sdílejte článek: