Článek

XXIX. GENERÁLNÍ SNĚM

koruna záhlaví

POZVÁNKA NA XXIX. GENERÁLNÍ SNĚM
Koruny České. 
(monarchistické strany Čech, Moravy a Slezska)

 Sobota 19. března 2022, Novotného Lávka, Praha 1

PROGRAM

od 09:00      Mše svatá v křižovnickém kostele sv. Františka (u Karlova mostu)
od 09:30      Registrace v jednacím sále
od 10:30      Dopolední část
                    – Zahájení sněmu a hlasování o programu sněmu
                    – Projevy zahraničních a domácích hostů
                    – Udělení čestných členství
                    – Zpráva předsedy o činnosti strany za uplynulý rok
Po ukončení dopolední části bude následovat hodinová přestávka.


                    Odpolední část
                   – Zpráva o hospodaření a zpráva Dohlédací komise
                   – Zpráva volebního koordinátora o volebních aktivitách strany v r. 2021
                   – Návrhy na změny v orgánech strany
                             – vyjádření důvěry/nedůvěry současnému předsednictvu v reakci na                                        loňských výsledcích voleb do Poslanecké sněmovny
                             – projednání ostatních změn (rezignace a kooptace, doplnění)
                   – Zprávy zemských hejtmanů a předsedů místních společností
                   – Zpráva o založení a činnosti Královského institutu politických nauk
                   – Jiné návrhy a diskuse pléna
                   – Přijetí usnesení a zakončení sněmu
Diskusí bloky budou zařazovány dle potřeby účastníků a časových možností

Sdílejte článek:

Facebook
LinkedIn
Twitter

Sdílejte článek: