Článek

​ Žehnání obnoveného Mariánského sloupu

Druhá etapa obnovy mariánského sloupu začala 5. května 2020, kdy bylo zahájeno sestavení Sanctuária, prostoru pro kopii obrazu Panny Marie Rynecké a nosnou část pro sokl, dřík, korintskou hlavici sloupu a čekající sochu Panny Marie – Immaculaty

Závěrečné práce na obnově Mariánského sloupu proběhly ve dnech 2. a 4. června 2020. Dne 2. června kdy byl osazen sokl pod dřík Mariánského sloupu. Na dříku Mariánského sloupu je latinský nápis, jehož volný český překlad zní: Panně Rodičce, bez hříchu prvotního počaté, za obhájení a osvobození města tuto sochu zbožný a spravedlivý císař postavil. Císařem, který se o postavení Mariánského sloupu zasloužil (na základě iniciativy pražských měšťanů) byl Ferdinand III. (vládl 1637 – 1657), který byl Čechům příznivě nakloněn, zmírnil řadu opatření Ferdinanda II. po porážce stavovského povstání v roce 1620 a byl velkým ctitelem Staroboleslavského Palladia.

Dne 4. června 2020 byly osazeny: dřík Mariánského sloupu, hlavice sloupu a na závěr, cca v 15.45 hod., byla na vrchol sloupu umístěna socha Panny Marie Neposkvrněné, kopie původní sochy Jana Jiřího Bendla z roku 1650 od Mistra Petra Váni. Panna Maria se tak vrátila na Staroměstské náměstí v Praze. K úplnému dokončení ještě chybí část dlažby a umístění kopie obrazu Panny Marie Rynecké do sanktuária. Kopii obrazu Panny Marie Rynecké posvětil papež Benedikt XVI. při mši sv. na letišti v Brně – Tuřanech 27. září 2009.

Obnovený Mariánský sloup na Staroměstském náměstí v Praze bude požehnán o slavnosti Nanebevzetí Panny Marie v sobotu, 15. srpna 2020.

V předvečer žehnání obnoveného Mariánského sloupu na Staroměstském náměstí v Praze bude jižní části náměstí (tj. okolí Mariánského sloupu k pomníku M. Jana Husa), od 14 do 21 hodin, vyhrazena pro „Modlitební shromáždění v předvečer svátku Nanebevzetí Panny Marie“.

 

Následující den, v sobotu 15.srpna v 10.00 hodin, bude v chrámu Matky Boží před Týnem, slavná bohoslužba, celebrovaná pražským arcibiskupem a českým primasem Dominikem kardinálem Dukou, OP.

 

Očekává se, že se všichni účastníci slavnosti požehnání sloupu do chrámu nevejdou. Proto bude na Staroměstském náměstí velkoplošná obrazovka, kde bude možné bohoslužbu sledovat.

 

Po mši svaté vyjde průvod z kostela na Staroměstské náměstí k Mariánskému sloupu, kde odezní projevy a Otec kardinál Dominik Duka, obnovený Mariánský sloup, požehná.

Celý prostor Staroměstského náměstí je 15.srpna 2020 9 do 15 hodin vyhrazen pro shromážděni na „Poděkování za uhájení města Prahy na konci třicetileté války a za uzavření Vestfálského míru, který ukončil 30. letou válku, která zdevastovala Evropu“.

Mariánský sloup na Staroměstském náměstí v Praze byl poděkováním za uhájení Prahy v poslední bitvě třicetileté války, bitvě o Prahu, která trvala od 26. července 1648 ještě několik dni po uzavření Vestfálského míru a švédská vojska ukončila obléhání až 3. listopadu 1648. Praha – Staré Město, Nové Město a Židovské Město se tak ubránily vydrancování, které postihlo Pražský Hrad a Malou Stranu.

 

Nyní, když je Mariánský sloup na svém místě, souhlasem s jeho obnovou Magistrátem hl. m. Prahy bylo uznáno, že jeho stržení bylo chybou, můžeme doufat, „ že jsme překonali naši nedávnou minulost a že nás tento starý hřích nestáhne zase do lů. Rozumíme tomu tak, že sloup je nejen symbolem našeho návratu ke slušnosti a tradicím křesťanské Evropy, ale především, že vyrovnání tohoto dluhu může naší zemi dát teprve naději, že opět neupadneme do područí, ať už tupého násilí a bídy z východu nebo konzumního ateismu ze západu.“4

Přispějme k tomu Smírnou modlitbou za smíření křesťanů

Dobrý Bože, vzdáváme Ti díky pro Tvou nekonečnou dobrotu a milosrdenství. Nikdy nepřestáváš volat hříšníky a vyzývat je, aby se obnovili ve Tvém Duchu. Tím, že nám stále odpouštíš, zjevuje se Tvá všemohoucnost.

Nabízíš nám smíření a pokoj. Svěřujeme se Tvému milosrdenství a prosíme Tě o dar smíření s Tebou, mezi námi lidmi i se sebou samými. Víme, že smíření křesťanů přesahuje lidské síly a dary. Proto Tě prosíme: dej, ať v síle Ducha Svatého překonáváme každé rozdělení a každou nesvornost a jsme jedním tělem a jednou duší. Nechť je mnohem silnější to, co nás spojuje, než to, co nás rozděluje.

Chceme odstranit pohoršení rozdělení a věříme, že jedno místo, kde stojí socha reformátora Mistra Jana Husa, [ ctitele Panny Marie ], na Týnském chrámu je utrakvistický kalich a je zde obnovena socha Panny Marie, může být viditelným důkazem tohoto smíření.

Dobrý Bože, přihlížej k naší dobré vůli a posilni nás, abychom neklesli v této snaze o vzájemné smíření. Dej, abychom neprosazovali svoji vůli, ale po vzoru Tvého Syna byli tichými a pokorného srdce. Veď nás, abychom jako první dokázali podat ruku ke smíru a vzájemnému odpuštění. Amen.

 

Všichni jsou srdečně zváni a prosím, šiřte tuto pozvánku mezi blízkými.

Josef Pejřimovský

Sdílejte článek:

Facebook
LinkedIn
Twitter

Sdílejte článek: