Článek

KE 100. VÝROČÍ ÚMRTÍ POSLEDNÍHO ČESKÉHO KRÁLE, BLAHOSLAVENÉHO KARLA

Čeští monarchisté uctili 100. výročí úmrtí posledního českého krále, blahoslaveného císaře Karla I.

1. dubna uplynulo právě 100 let od chvíle, kdy v Monté na Madeiře zemřel poslední český král, rakouský císař Karel I. Císař byl na Madeiru odklizen dohodovými mocnostmi, aby nemohl ovlivňovat politiku v nástupnických státech po rozpadu Rakouska-Uherska. Císař a král chtěl po konci svého panování žít ve svém zámku v Brandýse nad Labem, což však československá vláda nedokázala připustit. Přestože nástupnické státy slíbily na mírové konferenci poskytovat svému bývalému panovníku prostředky alespoň na základní živobytí, žádný stát tento slib nedodržel a bývalý imperátor neměl dost peněz ani na topení v domě asi 600 metrů nad mořem, ani na lékaře, když byl stižen virovým zánětem plic. Císař, který se ujal trůnu uprostřed Velké války v roce 1916 a snažil se všemi prostředky minimalizovat její hrůzy, se i na smrtelném loži modlil za všechny své národy, a to v jejich národních jazycích.

Se svou manželkou, císařovnou Zitou de Bourbon-Parma, měli osm dětí, z nichž nejstarší Otto nabídl své služby Rakousku v odporu proti hitlerovské rozpínavosti, byl však oslyšen a Rakousko vzápětí bylo připojeno k Velkoněmecké říši. Otto Habsbursko-Lotrinský byl velmi činný v evropské politice, zejména v Panevropské unii, odsloužil též několik funkčních období jako poslanec Evropského parlamentu. Současnou hlavou rodu Habsbursko-Lotrinského je jeho nejstarší syn arcivévoda Karel, který jako nejbližší žijící potomek Přemyslovců, Lucemburků a Jagellonců by byl přirozeným kandidátem na český trůn.

K uctění památky posledního rakouského císaře a českého krále, který byl za své skutky v roce 2004 blahoslaven, se sjelo na Madeiru několik desítek příslušníku Arcidomu Habsbursko-Lotrinského a stovky dalších obdivovatelů jeho života a díla. Ze Zemí Koruny české byli na Madeiře k vidění zástupci Modlitební ligy bl. Karla I., rytíři habsburského řádu sv. Jiří i monarchisté z monarchistické strany Koruna Česká a ze Spolku pro obnovu Českého království. Koruna Česká uctila našeho posledního krále kyticí s upomínkovými stuhami v barvách Českého království, Spolek pak kopií svatováclavské koruny. Oboje bylo po požehnání funchalským biskupem položeno na hrobku bl. Karla v kostele v Monté.

RNDr. Radim ŠPAČEK
Předseda

S Karlem Habsburským před sochou blahoslaveného Karla, posledního českého krále.

Stuhy na květiny nesou nápisy „Našemu poslednímu králi a císaři – blahoslavenému Karlu I.“ a „Koruna Česká (monarchistická strana Čech, Moravy a Slezska)“.

 

 

 

Sdílejte článek:

Facebook
LinkedIn
Twitter

Sdílejte článek: