Článek

Audience u císaře Karla letos v komorní podobě

Tradiční Audience u císaře Karla se letos koná v sobotu 22. května. Vzhledem k přetrvávající nepříznivé situaci a vládním opatřením se uskuteční v komornější podobě duchovního setkání při Mši sv. u relikvie blahoslaveného císaře Karla.

Modlitební liga císaře Karla I. za mír mezi národy v ČR za podpory Města Brandýsa nad Labem – Staré Boleslavi, Řádu sv. Jiří, evropského řádu Domu Habsbursko-Lotrinského a Matice staroboleslavské pořádá u příležitosti tradiční Audience u císaře Karla I. v roce 99. výročí jeho úmrtí mši svatou s požehnáním nové instalace relikvie bl. císaře Karla I.

Mše svatá bude slavena v poutním chrámu Nanebevzetí Panny Marie ve Staré Boleslavi v sobotu 22. května 2021 od 12.00. Celebranty jsou J. Ex. Mons. Charles Daniel Balvo, papežský nuncius v České republice, P. Stanislav Přibyl, Th.D., CSsR, generální sekretář České biskupské konference a R.D. Jan Kotas, rektor pražského Arcibiskupského semináře. Hudbou doprovázejí Dr. Irena Čápová -Pelantová (soprán), Ing. Vojtěch Vančura (baryton), Jiří Kopečný (varhany) a Jan Verner (trubka).

Po Mši sv. bude požehnán památník císaře Karla I. v budově bývalé jezuitské rezidence a bývalých kasáren dragounského regimentu č.7, kde arcivévoda Karel František Josef, pozdější císař Karel I. Rakouský, absolvoval svoji vojenskou službu v letech 1908–1912.

Součástí slavnosti Audience u císaře Karla I. 2021 bude Mariánské zastavení s duchovní hudbou, pořádané ve spolupráci s Kruhem přátel hudby Brandýs nad Labem v poutním chrámu Nanebevzetí Panny Marie ve Staré Boleslavi v sobotu 22. května v 17.00 hodin. Růžencové sonáty Heinricha Ignáce Franze Bibera a Variace na hudbu Adama Václava Michny z Otradovic přednesou Lucie Sedláková Hůlová (housle) a prof. Jaroslav Tůma (varhany).

Pořadatelé prosí o respektování aktuálně platných hygienických opatření, dodržování osobních odstupů a ochranu respirátory tř. FFP2!

Níže dopis Milana Nováka jménem jménem Modlitební ligy císaře Karla I. za mír mezi národy:

Vážení přátelé,

ctitelé blahoslaveného císaře Karla I.,

členové vojenskohistorických jednotek 

a příznivci tradic středoevropské monarchie,

letošní rok 99. výročí smrti blahoslaveného císaře a posledního českého krále Karla I. z Domu Rakouského je znovu poznamenán nepřízní zdravotní situace a opatřeními, která nám už podruhé nedovolují, abychom se v jeho českém domově, v Brandýse nad Labem – Staré Boleslavi, sešli u příležitosti tradiční vzpomínkové a vojensko-historické slavnosti Audience u císaře Karla, jak jsme byli po léta zvyklí.

Dovolte mi alespoň poděkovat všem, kteří zůstávají tradicím věrni, za trvalý zájem tuto mezinárodní slavnost podporovat a za přízeň, kterou se chystali projevit svou účastí i pořadatelskou prací. Nezbývá nám než doufat, že napřesrok, u příležitosti 100. výročí úmrtí císaře Karla, se konečně znovu budeme moci sejít v hojném počtu a se slávou o to větší.

Audience u císaře Karla se letos odbývá jako komorní duchovní setkání při Mši sv. u relikvie blahoslaveného císaře v poutním chrámu Nanebevzetí Panny Marie ve Staré Boleslavi. Prosíme všechny ctitele bl. krále Karla I. a jeho přemyslovských předků, zejména pak svaté kněžny Ludmily, aby se příležitostně připojili vzpomínkou a modlitbou, nejen v Brandýse nad Labem a všude tam, kde jsou uloženy a uctívány jeho ostatky, ale všude, kde mezi lidmi rezonuje  odkaz našeho posledního krále – světce, poselství, že ochrana tradic křesťanské kultury je nadějí pro budoucnost.

Milan Novák

jménem Modlitební ligy císaře Karla I. za mír mezi národy a spolupořadatelů

Sdílejte článek:

Facebook
LinkedIn
Twitter

Sdílejte článek: