Článek

TISKOVÉ PROHLÁŠENÍ k aktuálním protipandemickým opatřením

TISKOVÉ PROHLÁŠENÍ

Koruny České (monarchistické strany Čech, Moravy a Slezska) k aktuálním protipandemickým opatřením a otázce zavedení povinného očkování jako způsobu řešení nemoci COVID 19

Koruna Česká (monarchistická strana Čech, Moravy a Slezska) na základě analýzy stávající společenské situace konstatuje následující:

1)      naše společnost se nachází ve stavu významného názorového dělení na skupinu zásadních odpůrců očkování (a jiných protipandemických opatření) proti nemoci COVID 19; naproti nim skupinu názorových zastánců povinného očkování pro všechny (vč. případné eliminace šíření nemoci zásadním omezením pohybu osob, tzv. tvrdým lockdownem) a skupinu většiny obyvatel, názorově oscilující mezi oběma extrémy;

 

2)      předmětná debata není řešitelná jednoduchou racionální argumentací, když ani vědecká obec není v otázce adekvátnosti protipandemických opatření zcela jednotná a nevystupuje ve veřejném prostoru bezrozporně;

 

3)      důvěru v instituce demokratického právního státu nelze v nastalé situaci obnovit opatřeními typu zákaz pořádání vánočních a adventních trhů, jsou-li současně povoleny trhy jiného druhu, nebo debata o novelizaci vyhlášky Ministerstva zdravotnictví o povinném očkování pro vybrané skupiny obyvatel, která by měla být účinná od března roku příštího.

Naše strana proto navrhuje:

A)      aktuálně opustit debatu o zavedení povinného očkování pro kohokoli, když by mělo být zavedeno v budoucnu, a to způsobem, u nějž není nepravděpodobná derogace nastupující vládou, případně orgány moci soudní, tzn. způsobem nepodporujícím obnovu důvěry v regulatorní nástroje demokratického právního státu, a legitimní očekávání v jejich stabilitu a racionalitu;

 

B)      bonifikovat očkované slevou na pojistném, či vyplacením bonusu z veřejného zdravotního pojištění, což je způsob, jakým zdravotní pojišťovny podporují prevenci již dnes, aniž by byl tento nástroj shledáván neústavním, či jakkoli aktivně napadán a rušen v rámci pořadu práva;

 

C)      zahájit seriózní debatu napříč politickým spektrem o možnosti obnovy úřadu nevolené hlavy státu po vzoru západoevropských parlamentních monarchií, coby způsobu, jak polarizované společnosti nabídnout alternativní veřejnou instituci, zaštiťující politická práva všech bez ohledu na jejich politický či vědecký názor.

 

Za Korunu Českou (monarchistickou stranu Čech, Moravy a Slezska)

RNDr. Radim Špaček, předseda

V Praze dne 8. prosince 2021

 

Sdílejte článek:

Facebook
LinkedIn
Twitter

Sdílejte článek: