Článek

Výzva premiérovi ke zvýšení mezinárodního tlaku na Rusko

Výzva
Koruny České (monarchistické strany Čech, Moravy a Slezska)
k zahájení aktivit s cílem vyloučení Ruska z OSN

 

Vážený pane předsedo vlády,

u příležitosti 54. výročí okupace Československa, v době, kdy předsedáte Radě EU, se na Vás obracím jménem Koruny České (monarchistické strany Čech, Moravy a Slezska) s výzvou k podstatnému zvýšení mezinárodního tlaku proti aktuální ruské agresi:

Dnes před 54 lety ruské impérium, v té době v převleku za Sovětský svaz, resp. světovou socialistickou soustavu, přepadlo nic netušící Československo, aby si zde vynutilo obnovení bezpodmínečné poslušnosti, vyžadované za porážku nacistického Německa. Reakce světového společenství na tuto agresi byla v podstatě vlažná, do značné míry i proto, že samo Československo zabránilo jejímu projednání v Radě bezpečnosti OSN.

Dnes před bezmála šesti měsíci ruské impérium přepadlo bez jakéhokoli legitimního důvodu sousední Ukrajinu, aby si zde vynutilo instalaci režimu, který by byl proruský a neohrožoval barbarské orientální impérium svým prozápadním směřováním. Mezinárodní reakce na tento barbarský vpád je podstatně přiměřenější, než reakce na invazi do Československa, a je velmi potěšující, že český stát je na předním místě jak ve vojenské pomoci Ukrajině, tak v pomoci humanitární.

Jakkoli je na místě, že sankce vůči Rusku jsou postupně zpřísňovány i že na Ukrajinu putuje stále více vojenského materiálu, je zjevné, že je stále mnoho prostoru pro zvýšení mezinárodního tlaku na expanzivní útočné impérium: když ruské impérium, v té době v převleku za Sovětský svaz, přepadlo dne 30. listopadu 1939 bez jakéhokoli legitimního důvodu sousední Finsko, bylo obratem, během 14 dnů, vyloučeno za ilegální napadení z tehdejší Společnosti národů. Oproti tomu, současné Rusko zůstává nejenom členem OSN, ale dokonce i její Rady bezpečnosti. Situace je to nanejvýš absurdní, neboť Rusko se již z titulu členství v OSN zavázalo „udržovat mezinárodní mír a bezpečnost a za tím účelem konat účinná kolektivní opatření, aby se předešlo a odstranilo ohrožení míru a byly potlačeny útočné činy nebo jiná porušení míru“, a „vystříhat ve svých mezinárodních stycích hrozby silou nebo použití síly proti územní celistvosti nebo politické nezávislosti kteréhokoli státu“, zejména však nese za dodržování těchto zásad zvýšenou zodpovědnost, když po rozpadu SSSR zabralo jeho místo v Radě bezpečnosti.

V současnosti je mimo jakoukoli pochybnost zjevné, že Rusko svou agresí proti Ukrajině soustavně porušuje zásady Charty OSN, a je proto nanejvýš na místě, aby bylo ve smyslu čl. 6 Charty z OSN vyloučeno. Je nepochybné, že vyloučení Ruska z OSN významně komplikuje jeho členství v Radě bezpečnosti, když k aplikaci čl. 6 může dojít pouze na návrh RB. Je však zároveň zcela na místě využít v této věci ustanovení čl. 27, odst. 3, který odebírá členu RB hlasovací právo ve věcech, kde se jedná o jeho porušení Charty OSN.

Vyzýváme Vás proto, vážený pane předsedo vlády, abyste ve spolupráci s ostatními členskými státy EU zahájil potřebné diplomatické aktivity, které povedou k vyloučení agresora z Organizace spojených národů a tím automaticky i z její Rady bezpečnosti.

K tomu Vám dopomáhej Bůh.

V dokonalé úctě,

RNDr. Radim Špaček, předseda

V Praze dne 21. srpna 2022

Sdílejte článek:

Facebook
LinkedIn
Twitter

Sdílejte článek: