Článek

Výzva monarchistů k vyjádření nedůvěry vládě a dohodě o ustavení vlády národního porozumění

Výzva Koruny České (monarchistické strany Čech, Moravy a Slezska) k vyjádření nedůvěry vládě a dohodě parlamentních stran o ustavení dočasné vlády národního porozumění

 Ve světle rozhodnutí Poslanecké sněmovny České republiky, ze dne 11. 2. t.r., která nevyhověla vládní žádosti o prodloužení nouzového stavu a následné reakci vlády, která s odkazem na žádost hejtmanů vyhlásila od 15.2 nouzový stav nový, konstatuje naše strana následující:

  • z průběhu poslední schůze Poslanecké sněmovny, na níž vláda ČR nebyla s to přesvědčit většinu poslanců o nezbytnosti prodloužení nouzového stavu (což přitom vláda dlouhodobě označuje za nezbytnou součást úspěšné zvládání pandemické situace), je zřejmé, že se vláda aktuálně netěší nejen důvěře občanů, ale ani důvěře tělesa, z něhož odvozuje svou legitimitu;
  • v nastalé situaci vláda nebyla schopna poskytnout krajům dostatek informací a záruk, jak bude bez právního režimu nouzového stavu zajištěna spolupráce centrálních orgánů s kraji (což je nepochybně zásadní povinnost nejvyššího orgánu moci výkonné), tak aby byla nadále zajištěna péče o zdraví občanů;
  • situace vyvrcholila, když vláda ústavně sporným způsobem dosud platný nouzový stav prodloužila, resp. formálně jej vyhlásila jako nouzový, což argumentačně podpořila žádostí hejtmanů o takový postup.

Máme za to, že vláda svým rozhodnutím z 14. 2. 2021 fakticky obešla vůli většiny Poslanecké sněmovny a dala tím najevo, že její kontrolní funkci pokládá nadále za nadbytečnou. Namísto toho, aby vláda zajistila bezpečnost občanů realizací racionálních a věcně odůvodněných opatření, rozhodla se ignorovat ústavní i politickou realitu a nadále ohrožovat naše zdraví a ekonomické zájmy prolongací dosavadních neúčinných postupů a praxe. Tam, kde většinové rozhodnutí řádně zvoleného parlamentu a znění Ústavy nic neznamená a lze je ignorovat, nelze již hovořit o svobodné zemi a demokratickém zřízení. Kde neplatí Ústava, je i platnost ostatních zákonů sporná.

Z hlediska aktuálního zájmu občanů, čelících již několik měsíců chaotickým vládním opatřením, která se vzdor platnosti nouzového stavu ukazují být (zejména v porovnání se sousedními státy) v boji s pandemií málo účinná, je zřejmé, že bez ohledu na ústavně-právní posouzení postupu vlády nelze boj s pandemií nadále úspěšně vést bez obnovení důvěry občanů ve stát a jeho instituce.

 Koruna Česká (monarchistická strana Čech, Moravy a Slezska) proto vyzývá všechny parlamentní strany k okamžitému vyjádření nedůvěry současné vládě a bezprostřednímu zahájení politických jednání o sestavení dočasné „vlády národního porozumění“, jejímž úkolem bude (s využitím nezávislých odborníků bez politických preferencí) pouze provést naši zemi pandemickou krizí, a to do podzimních, již vyhlášených voleb do Poslanecké sněmovny.

V Praze dne 15. února 2021

Sdílejte článek:

Facebook
LinkedIn
Twitter

Sdílejte článek: