Článek

Vyjádření monarchistů ke kauze Vrbětice

Vyjádření Koruny České (monarchistické strany Čech, Moravy a Slezska) k zapojení ruských tajných služeb do teroristického útoku ve Vrběticích v r. 2014

Naše strana v návaznosti na nově zveřejněné poznatky o příčinách výbuchu muničních skladů ve Vrběticích v r. 2014 konstatuje, že je tak opakovaně potvrzen nepřátelský vztah agresivního Ruska vůči Zemím Koruny české.

Aktuálně vítáme opatření, která byla v této souvislosti učiněna, považujeme je však za nedostatečná a vyzýváme vládu a Parlament k jejich podstatnému prohloubení, aby byl vliv nepřátelského impéria co nejvíce omezován.

Nad rámec již oznámených opatření pokládáme za nezbytné:

  1. napravit zásadní početní nepoměr zaměstnanců zastupitelských Úřadů ČR a RF a pokud Ruská federace nezredukuje nepřiměřený počet zaměstnanců své ambasády, vypovědět veškeré osazenstvo zastupitelského úřadu, byť za cenu reciproční akce z ruské strany, a začít budovat vzájemné diplomatické zastoupení na principu přiměřenosti (aby ruská ambasáda v Praze neměla tolik personálu, jako téměř všechny ostatní ambasády dohromady);
  2. maximálně podpořit příslušné zpravodajské služby (včetně jejich kooperace s bezpečnostními složkami našich spojenců) i policejní orgány v rozkrývání ilegálních vlivových skupin, působících ve prospěch ruského impéria;
  3. rozpustit organizaci, která od samotného svého vzniku prosazuje ruské zájmy v přímém protikladu se zájmy Zemí Koruny české a působí pod krytím politické strany s názvem Komunistická strana;
  4. v návaznosti na zjištění bezpečnostních složek iniciovat aktualizaci příslušného seznamu EU osob, skupin a subjektů zapojených do teroristických činů a podléhajících omezujícím opatřením o organizace působící na našem území;
  5. neprodleně znovu zahájit proces vedoucí k odvolání ing. Zemana z funkce presidenta, který prokazatelně opakovaně prosazuje zájmy ruského impéria na úkor českých občanů.

Ve střednědobém horizontu je nanejvýš žádoucí změnit způsob ustavování hlavy státu tak, aby dědičně vzcházela z panovnické dynastie, která díky svým osobním a příbuzenským vztahům bude Země Koruny české přirozeně propojovat do západoevropského civilizačního okruhu.

V Praze dne 18. dubna 2021

Sdílejte článek:

Facebook
LinkedIn
Twitter

Sdílejte článek: