Článek

Tiskové prohlášení k reakci Ruské federace na přemístění sochy maršála Koněva

Naše strana je přesvědčena, že dobré vztahy mezi národy nelze stavět na falešných odkazech z doby minulosti. V posledních komunálních volbách jsme zaštítili v Praze 6 kandidátní listinu sdružení „Občané za odstranění sochy maršála Koněva“, mj. proto, že předmětná socha nikdy nebyla skutečným symbolem našeho osvobození, ale s ohledem na období její instalaci daleko spíše odkazovala na neblahé období vzájemných vztahů po r. 1968. S velkou pozorností proto sledujeme reakce oficiálních orgánů Ruské federace na přemístění sochy z Bubenče do depozitáře.

Konstatujeme, že Ruská federace v posledních dnech několika akty povážlivě eskaluje napětí v česko-ruských vztazích. Na útok ruských nacionalistů na českou ambasádu reagují ruské úřady zcela laxním vyšetřováním, zároveň zabezpečují ostrahu objektu českého zastupitelského úřadu okázale nedostatečným způsobem. Mimořádně nás udivuje požadavek vyslovený ministrem obrany RF, aby příslušné ruské orgány zahájily trestní stíhání osob, které se podílely na rozhodnutí o přemístění sochy maršála Koněva. Tento požadavek, vyslovený jedním z nejvýše postavených ústavních činitelů, naplňuje hned několik znaků naprosté absurdity: požaduje, aby podle ruského zákona byli stíháni občané jiného státu za čin, který se udál mimo území RF, požaduje stíhání za nakládání s předmětem, který je ve výlučném vlastnictví českého samosprávného celku, a konečně požaduje, aby byl stíhán čin, který se udál před nabytím účinnosti zákona, podle nějž by měl být stíhán. Přes všechny tyto zcela absurdní příznaky nejenom že se od ministrova požadavku nedistancoval jakýkoliv oficiální představitel Ruské federace, naopak, příslušné orgány zahájily trestní stíhání proti českým občanům.

Zmíněné akty ruských orgánů a představitelů jsou – vedle likvidace politických odpůrců a nepohodlných novinářů, porušování vlastních mezinárodních závazků, útoků na sousední země nebo preference vyzbrojování před kvalitou života obyvatel – nepřehlédnutelnými příznaky, že je Ruská federace imperiální nacionalistickou despocií, jejíž expanzivní charakter je limitován pouze její momentální ekonomickou slabostí.

Naše strana vyjadřuje plnou podporu starostovi MČ Praha 6 Ondřeji Kolářovi i všem představitelům zmíněné městské části, kteří o změně pomníku rozhodli dávno před současnou krizí, a jimž jsou zmíněné současné výhrůžky adresovány. Zároveň oceňujeme „Prohlášení Ministerstva zahraničí ČR k vyjádřením Ruské federace“ k tomuto případu.

Závěrem chceme vyjádřit přesvědčení, že v duchu společného prohlášení papeže Františka a patriarchy Moskvy a celé Rusi Kirilla z r. 2016, kde se mj. konstatuje, že „proces evropské integrace, který začal po staletích krvavých konfliktů, byl mnohými přijat s nadějí jako záruka míru a bezpečnosti. …, jsme přesvědčeni, že Evropa by měla zůstat věrná svým křesťanským kořenům. Žádáme křesťany východní a západní Evropy o sjednocení ve společném svědectví Kristu a evangeliu, aby si Evropa zachovala svoji duši formovanou dvěma tisíci let křesťanské tradice.“, a aktuálního vyjádření papeže Františka, který v nedělním velikonočním poselství vyzval svět k zastavení všech ozbrojených konfliktů a také k solidaritě v době nynější pandemie nemoci covid-19, se můžeme u této příležitosti pokusit vztahy mezi našimi národy a státy zbavit stínů minulosti a nadále naše partnerství rozvíjet na základě rovnoprávných vztahů a v souladu s tím, co nás kulturně i civilizačně spojuje.

V Praze dne 15. dubna 2020

Koruna Česká (monarchistická strana Čech, Moravy a Slezska)

Sdílejte článek:

Facebook
LinkedIn
Twitter

Sdílejte článek: