Článek

Prohlášení k volbám do Evropského parlamentu

Dne 8. prosince 2023 představily Koruna Česká (monarchistická strana Čech, Moravy a Slezska) a Konzervativní strana program, jež měly v úmyslu prosazovat v letošních volbách do Evropského parlamentu. Za tímto účelem vedlo předsednictvo strany řadu jednání s jinými politickými subjekty. Naneštěstí se nám nepodařilo najít partnery, kteří by dostatečně respektovali náš program a názory Jeho císařské a královské Výsosti Karla Habsbursko-Lotrinského.

Za této situace předsednictvo, po důkladné debatě a zvážení reálných možností naší strany, rozhodlo svou většinou, že se těchto voleb nezúčastníme, a to ani formou koalice či oficiální podpory jiného kandidujícího subjektu. Prostředky, které takto ušetříme, budou účelněji vynaloženy v podzimních volbách do zastupitelstev krajů a Senátu. Členové Koruny České tak nejsou v těchto volbách vázáni stranickou disciplínou a mají plné právo se zachovat, jak sami uznají za nejlepší.

Navzdory tomu předsednictvo považuje za svou povinnost upozornit naše členy a příznivce, že na kandidátní listině koalice SPOLU se nacházejí osoby, o nichž je dlouhodobě známé, že podporují restauraci monarchie, účastní se monarchistických akcí a v některých případech komunikují či spolupracují i s naší stranou a které si dle našeho názoru samy o sobě zaslouží naši podporu. Je to především kandidát č. 1, pan Alexandr Vondra, kandidát č. 4, pan Tomáš Zdechovský, a kandidát č. 23, pan Jan Železný.

(Upozorňujeme, že ve volbách do Evropského parlamentu je možné na hlasovacích lístcích kroužkovat pouze dva kandidáty.)

V Praze dne 30. 5. 2024

Předsednictvo Koruny České (monarchistické strany Čech, Moravy a Slezska)

Sdílejte článek:

Facebook
LinkedIn
Twitter

Sdílejte článek: