Článek

Potřebují rodiny postižených dětí příspěvky?

Koruna Česká (monarchistická strana Čech, Moravy a Slezska) je nanejvýš rozčarována postojem ministerstva práce a sociálních věcí, jakožto i ministerstva financí a zdravotnictví k návrhu, aby rodiny postižených dětí dostávaly finanční příspěvek už od jejich narození.

Všechna výše uvedená ministerstva podala k tomuto návrhu negativní stanovisko, přičemž důvody, které uvádí, jsou značně zavádějící a alibistické. Je dostatečně zřejmé, že i postižené děti mladší jednoho roku potřebují speciální pomůcky nebo specifické terapie či rehabilitace. Přístup ministerstev je přímém protikladu jak se zájmy postižených dětí a jejich rodin, tak se zájmy společnosti – usilovnou prací s těmito dětmi lze dosáhnout tím většího zlepšení jejich stavu, čím dříve se jim dostane potřebné speciální péče. Vynaložení relativně nízkých nákladů na speciální péči již od narození  pomůže jednak rodinám, které prožívají již tak dost těžkou zkoušku, jednak i veřejným rozpočtům, neboť se tak sníží náklady na léčbu postižených dětí v budoucnosti.

Chápeme, že vláda, jejíž dosavadní počínání lze nejspíše charakterizovat jako snahu o co nejúplnější promrhání ekonomického růstu, má potřebu přeci jen ušetřit pár miliónů, byť jde v podstatě jen o bagatelní částku. Za jiných okolností by to dokonce mohlo být chvályhodné. Nemělo by se tak ale dít obětováním těch nejslabších a nejpotřebnějších skupin obyvatelstva a to jen proto, že velká část z nich nejsou potenciální voliči. Takovou snahu nelze nazvat jinak než hyenismem, a současný režim, který se navenek ohání svou lidovostí a který pomáhají udržet u moci tzv. sociální demokrati, opět demonstruje, že skutečná solidarita je mu hluboce cizí.

Sdílejte článek:

Facebook
LinkedIn
Twitter

Sdílejte článek: