Článek

Otevřený dopis prezidentským kandidátům

V Praze dne 30. prosince 2022
Věc: Dotaz na zájem o hlasy monarchistů

Vážené dámy a pánové,

jak možná víte, je od r. 1991 účastníkem svobodné soutěže politických stran v naší zemi mj. Koruna Česká (monarchistická strana Čech, Moravy a Slezska), programově prosazující změnu našeho státního zřízení na parlamentní monarchii. Vzhledem k tomuto hlavnímu programovému cíli máme k volbě presidenta vztah krajně odtažitý, letos nicméně jsme se rozhodli přistoupit k věci nově a dát Vám jako kandidátům možnost se přihlásit o hlasy monarchistů. Za tím účelem jsme připravili následující anketu, jejímž prostřednictvím se můžete obrátit na příznivce a voliče naší strany. V případě, že budete mít zájem, prosíme o její vyplnění do svátku Tří králů, tedy do 6.1.2023 a zaslání na info@korunaceska.cz.

Otázky:

1. Máte v pozici uchazeče o funkci volené hlavy státu zájem mj. o hlasy členů a příznivců monarchistické strany, tzn. voličů jejichž politické přesvědčení je, že hlava státu má být v principu nevolená?

a. Ano;
b. Ne;
c. Neumím, nebo nechci odpovídat, případně: nepokládám v kontextu mého presidenství za důležité.

2. Souhlasíte s konstatováním, že se větší část dějin našich tří zemí, tedy Čech, Moravy a Slezska, úspěšně odehrávala v monarchistickém státní zřízení, a že je pro blaho našich národů i v současnosti třeba navazovat i na tuto slavnou etapu naší minulosti:

a. Ano;
b. Ne;
c. Neumím, nebo nechci odpovídat, případně: nepokládám v kontextu mého presidenství za důležité.

3. Náš stát se v minulých sto letech k některým skupinám obyvatel choval velmi diskriminačně (mj. potomci vládnoucího arcidomu Habsbursko-Lotrinského, státní občané Lichtenštejnského knížectví, příslušníci historické šlechty, a jiní). Protože je náprava těchto křivd aktuálními prostředky práva obtížná, jevilo by se jako nanejvýš vhodné směřovat minimálně k morální satisfakci těchto skupin prostřednictvím prostředků politických. Zvážíte v této souvislosti v rámci aparátu kanceláře presidenta ustanovit funkci pověřence pro jednání s příslušníky a potomky šlechtických rodů, působících v našich zemích?

a. Ano;
b. Ne;
c. Neumím, nebo nechci odpovídat, případně: nepokládám v kontextu mého presidenství za důležité.

Předem děkujeme za spolupráci a přejeme mnoho štěstí v nadcházejícím prvním kole voleb.

S pozdravem

RNDr. Radim ŠPAČEK
předseda Koruny České (monarchistické strany Čech, Moravy a Slezska)

Sdílejte článek:

Facebook
LinkedIn
Twitter

Sdílejte článek: