Článek

Monarchisté navrhují prohlásit prezidenta za nezpůsobilého

Zeman nezpůsobilost

Výzva Koruny České (monarchistické strany Čech, Moravy a Slezska) oběma komorám Parlamentu České republiky k přijetí usnesení o nezpůsobilosti prezidenta republiky nadále zastávat výkon funkce

K rukám předsedy Poslanecké sněmovny

K rukám předsedy Senátu

Na vědomí předsedům poslaneckých a

senátních klubů

Koruna Česká (monarchistická strana Čech, Moravy a Slezska) na základě shlédnutí projevu prezidenta republiky dne 25. dubna t.r. a navazujícího rozhovoru hlavy státu pro televizní stanici CNN Prima NEWS konstatuje, že Ing. Miloš Zeman je v současnosti zjevně nezpůsobilý plnit funkci individuální hlavy státu a vyzývá proto Poslaneckou sněmovnu a Senát Parlamentu České republiky, aby přijaly usnesení dle Hlavy třetí čl. 66 zákona č. 1/1993 Sb., Ústavy České republiky, ve znění pozdějších předpisů, o tom, že prezident republiky nemůže ze závažných důvodů svůj úřad vykonávat.

Odůvodnění:

  • Prezident se zcela zjevně neorientuje v běžné realitě, když na jedné straně schvaluje kroky vlády České republiky vůči Ruské federaci a současně konstatuje, že pro zapojeních ruských agentů do kauzy Vrbětice nejsou žádné důkazy (a neshledává v tom žádný rozpor);
  • Prezident se zcela zjevně neorientuje v potřebách našich občanů, kterým není sto dát srozumitelné vysvětlení, proč v kauze Vrbětice na jedné straně nevystupuje ve shodě s předsedou a místopředsedou vlády ČR (a nadále zpochybňuje kompetence našich bezpečnostních složek, zejména BIS) a na straně druhé plánuje tuto vládní sestavu nechat u moci do řádných voleb bez ohledu na mínění Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR;
  • Prezident si zcela zjevně neuvědomuje obsah svých ústavních kompetencí, když se mj. domnívá, že má jako vrchní velitel ozbrojených sil řídit činnost Policie ČR, zasahovat do vyšetřování hodnocením důkazů a zveřejňovat jeho podrobnosti, nebo když pokládá rozpuštění Poslanecké sněmovny na návrh usnesení, s nímž vyslovila souhlas třípětinová většina všech poslanců (ve smyslu Hlavy druhé čl. 35 odst. 2 zákona č. 1/1993 Sb., Ústavy České republiky, ve znění pozdějších předpisů), za možnost, nikoli nutnost.

Protože se naše země nachází ve stavu pandemie nemoci COVID 19, uprostřed diplomatické roztržky s Ruskou federací a krizí důvěry EU v naše státní orgány, nemůžeme si současně dovolit absenci fungující hlavu státu, coby formální hlavy moci výkonné. Proto naléhavě žádáme o svolání mimořádné schůze Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR k věci a přijetí shora popsaného usnesení o nezpůsobilosti prezidenta republiky nadále zastávat výkonu funkce a schválení téhož usnesení Senátem.

Za Korunu Českou (monarchistická strana Čech, Moravy a Slezska)

RNDr. Radim Špaček, předseda

V Praze dne 25. dubna 2021

Zeman nezpůsobilost

Sdílejte článek:

Facebook
LinkedIn
Twitter

Sdílejte článek: