Článek

Monarchisté navrhují opětovné podání ústavní žaloby na prezidenta

Návrh Koruny České (monarchistické strany Čech, Moravy a Slezska) na opětovné podání ústavní žaloby na prezidenta republiky

 

Na základě hodnocení současné situace a s přihlédnutím k aktuálním krokům hlavy státu naše strana navrhuje, aby Senát Parlamentu České republiky se souhlasem Poslanecké sněmovny bez zbytečného odkladu podal ústavní žalobu proti prezidentu republiky k Ústavnímu soudu, a to pro hrubé porušení Ústavy a jiné součásti ústavního pořádku, jehož se prezident republiky dopustil jednáním směřující proti svrchovanosti, jakož i proti demokratickému řádu naší země.

Koruna Česká konstatuje, že veřejné požadavky Ing. Zemana na odvolání ministrů zdravotnictví a zahraničních věcí, jakož i požadavek na odvolání ředitelky Státního ústavu pro kontrolu léčiv nelze interpretovat jinak než jako záměrný pokus o rozvrat ústavního pořádku, který byl jako vyvážený a provázaný ustaven v roce 1992. Tyto snahy Ing. Zemana jsou o to škodlivější, že jsou vedeny snahou o podstatné zvýšení vlivu orientálních despocií na český stát v době pandemické krize.

Popsané konání (stejně jako chování hlavy státu při vládní krizi r. 2013) dokazuje, že právě osoba prezidenta republiky představuje zásadní překážku pro rychlou rekonstrukci vlády a její nahrazení dočasnou vládou odborníků s podporou výrazné většiny stran zastoupených v současné poslanecké sněmovně, tedy konstituování vlády národního porozumění v intencích návrhu naší strany ze dne 15. února t.r.

Máme za to, že věc nesnese odkladu a apelujeme na Senát Parlamentu České republiky, aby znovu projednal svůj dřívější návrh ústavní žaloby na prezidenta, pro nějž by se s přihlédnutím k aktuální krizové situaci mohl a měl tentokrát najít souhlas i v Poslanecké sněmovně.

Závěrem připomínáme, že republikánské uspořádání výběru hlavy státu trpí neopravitelnými chybami, a vyzýváme relevantní politické síly k zahájení věcné diskuse o návratu Zemí Koruny české k osvědčenému modelu, jímž je monarchie v čele s profesionální, dědičnou hlavou státu.

V Praze dne 11. března 2021

Sdílejte článek:

Facebook
LinkedIn
Twitter

Sdílejte článek: