Článek

Publikace o nástupnickém právu od Petra Nohela

Nohel nastupnicke pravo v ceskem kralovstvi 2v obal

Pokud sháníte vánoční dárky, Koruna Česká nabízí k zakoupení čtyřdílnou sérii knížek o nástupnickém právu Zemí Koruny české, jejichž autorem je náš bývalý předseda, genealog Petr Nohel.

Jedná se o publikace Nástupnické právo v Českém království, Údělná knížata a markrabata moravská, Slezská knížata a slezští vévodové, Markrabata obojí Lužice. Všechny čtyři jsou už ve druhém vydání. Balíček všech čtyř knih je možné zakoupit dohromady za canu 150 Kč pro členy a příznivce (a za 200 Kč pro ostatní) + poštovné. Objednávejte na e-mailové adrese vojtech.cirus@korunaceska.cz. Budeme se snažit zakoupené knihy odeslat co nejdříve, abyste je dostali do Vánoc.

Nohel nastupnicke pravo v ceskem kralovstvi 2v obalNástupnické právo v Českém království

Smyslem této publikace je přiblížit problematiku nástupnického práva všem zájemcům o historii českých zemí. Publikace o 24 stranách stručně představuje zásadní dokumenty, které měly vliv na české nástupnictví – Břetislavův seniorát, Zlatou bulu sicilskou, Bulu Karlovu či Pragmatickou sankci a na šesti stručných rodokmenech prezentuje jejich dopad v praktických nástupnických otázkách. Publikace je jakožto shrnující přehled nástupnické otázky v Českém království vhodná jako dárek pro zájemce o historii, neboť dává nahlédnout do způsobu uvažování o zdroji panovnického majestátu.

Obsah

Úvod
Co je nástupnické právo
Před kodifikací nástupnictví
Břetislavův seniorát
Zlatá bula sicilská a princip primogenitury
Opravdu měl český sněm právo volby krále?
Zlatá bula Karlova
Jagellonci a Habsburkové
Pragmatická sankce a nástup Lotrinských
Vliv rodinného statutu na nástupnické právo
Vliv republiky na nástupnické právo
Závěr

Nohel moravska markrabata 2v obalÚdělná knížata a markrabata moravská

Publikace navazuje na titul Nástupnické právo v Českém království, přičemž smyslem této knížky je přiblížit problematiku následnictví také na Moravě. Publikace o 24 stranách stručně představuje a v dílčích genealogických schématech zobrazuje držitele jednotlivých moravských údělů z rodu Přemyslovců včetně pořadí jejich vlády. Také si ale všímá později udělovaného titulu moravského markraběte a popisuje jeho roli i jeho držitele až do současnosti.

Obsah:

Úvod: Mojmírovci
Vláda Přemyslovců
Údělný knížecí titul
Údělná knížata olomoucká
Údělná knížata brněnská
Údělná knížata znojemská
Údělná knížata jemnická a břeclavská
Závěr: Markrabata moravská

Nohel slezska knizata 2v obalSlezská knížata a slezští vévodové

 niha navazuje na předchozí dva tituly Nástupnické právo v Českém království a Údělná knížata a markrabata moravská, přičemž jejím smyslem je přiblížit problematiku následnictví také ve Slezsku. Publikace o 24 stranách stručně představuje a v dílčích genealogických schématech zobrazuje rozdělení Slezska na dílčí vévodství (knížectví) a dále se věnuje titulu slezského vévody, který se od dob Lucemburků stal součástí titulatury českých králů i v dalších našich vládnoucích dynastiích a v genealogickém schématu zobrazuje držitele tohoto titulu až do současnosti.

Obsah:

Úvod: Slezsko v rámci Českých zemí
První slezští vévodové
Titul slezského vévody
Slezská titulární území
Piastovská území ve Slezsku
Těšínští vévodové
Opavští vévodové
Závěr

Nohel markrabata Luzice 2v obalMarkrabata obojí Lužice

Navazuje na předchozí tři tituly, přičemž tato publikace o 20 stranách uzavírá celý čtyřdílný cyklus, jehož smyslem je přiblížit problematiku nástupnictví v jednotlivých Zemích Koruny české od prvopočátků až do současnosti. Proto jsou součástí všech zmíněných publikací nejen texty, ale také přehledné rodokmeny s vyznačeným pořadím jednotlivých titulů a nároků.

Obsah:

Úvod: Zamě Koruny české
Ustanovení marky a dynastie Durynských
Wettinové a Askánští
doba císařská: Wittelsbachové a Lucemburkové
Dědičná území
Výkon správy a neporušenost titulárního nároku
Závěr

Sdílejte článek:

Facebook
LinkedIn
Twitter

Sdílejte článek: