Článek

Zemřel princ Filip, vévoda z Edinburghu

Jeho královská Výsost princ Filip, vévoda z Edinburghu, manžel britské královny Alžběty II., zemřel dnes v ranních hodinách. Odešel na věčnost pokojně a v požehnaném věku, za dva měsíce by se dožil 100 let.⁠
R. I. P.


Narodil se 10. června 1921 na ostrově Korfu jako Filip, princ řecký a dánský. Jeho rodiče byli princ Ondřej, čtvrtý syn řeckého krále Jiřího I., a Alice z Battenbergu, členka vedlejší větve hesenského velkovévodského rodu a zároveň pravnučka královny Viktorie. Mladším bratrem jeho matky byl britský šlechtic Louis Mountbatten, poslední místokrál Indie. Už v roce 1922, po vojenském převratu v následku prohrané řecko-turecké války ale musela rodina s princem Filipem ze země uprchnout, usadila se poté v Paříži a později pobývala v dalších evropských státech.

Princ Filip navštěvoval britskou královskou námořní akademii v Dartmouthu, kde se jako osmnáctiletý kadet seznámil se svou budoucí manželkou, které bylo tehdy třináct let. Po celou dobu druhé světové války si pak dopisovali.

Za války sloužil princ Filip v britském vojenském námořnictvu a aktivně se účastnil bojů. Plavil se na vojenských lodích na Cejloně, v Austrálii a v Egyptě. Získal hodnost námořního poručíka a ve službě u britského námořnictva byl jedním z velitelů vylodění na Sicílii.

Mladý pár se zasnoubil dva roky po válce a ještě v listopadu téhož roku vstoupil do manželského svazku. Svatba se konala ve Westminsterském opatství a princ Philip se kvůli ní vzdal pozice v následnictví řecké i dánské koruny a konvertoval k anglikánské církvi. Stal se z něj britský občan a odložil své rodové jméno původně německého rodu Schleswig-Holstein-Sonderburg-Glücksburg a přijal dívčí příjmení své matky Mountbatten, což je anglická podoba taktéž německého jména Battenberg. Manželstvím s Alžbětou, tehdy následnicí britského trůnu, se z něj stal vévoda z Edinburghu, Jeho královská výsost a britský princ.

Zatímco Alžběta měla i nadále královské povinnosti, princ Filip setrval u britského námořnictva. V roce 1949, rok po narození prince Charlese, svého muže například navštívila na Maltě, kde působil jako druhý ve velení britského torpédoborce.

Jen pět let po svatbě přišel v životech mladých členů královské rodiny zlom. V roce 1952 se z Alžběty II. stala po smrti otce, krále Jiřího VI., panovnice Spojeného království a ostatních monarchií Společenství národů (např. Kanady, Austrálie, Nového Zélandu nebo Jamajky). Vévoda z Edinburgu musel opustit aktivní vojenskou službu, aby mohl svou ženu doprovázet při reprezentačních povinnostech doma i v zahraničí.

Filiip s Alžbětou měli čtyři děti (Charles, Anne, Andrew a Edward), od nich mají celkem už osm vnoučat a osm pravnoučat. Vévoda z Edinburgu byl do vysokého věku stále vitální a aktivní. V dubnu 2009 se stal nejdéle působícím manželským partnerem v historii britské královské rodiny, dále byl nejstarším partnerem vládnoucího monarchy. Byl patronem asi 800 organizací – průmyslových, vzdělávacích, sportovních nebo ekologických. Královské povinnosti pečlivě a oddaně plnil až do svých 96 let a uměl si u toho ze sebe i udělat legraci. K jeho devadesátým narozeninám mu britská panovnice udělila titul lord vysoký admirál, stal se z něj tedy čestný velitel královského námořnictva. Dne 10. června 2020 oslavil 99 let a 73 let manželství s královnou Alžbětou, které bylo 94 let.

Od letošního února do března pobýval v londýnské nemocnici, kde se léčil s infekcí a po neupřesněném zákroku na srdci. Zemřel 9. dubna 2021 v ranních hodinách na hradě Windsor, kde královský pár pobýval od počátku pandemie covidu-19.

Plných 69 tak stál po boku své manželky v čele státu. Jistě není přehnané tvrzení, že pokud je Alžběta II. vynikající královnou, má na tom velký díl zásluhy právě její manžel, který jí byl po celou dobu manželství pevnou oporou, zároveň si však zachovával svůj osobitý styl a smysl pro humor.

Jeho pojetí monarchie dobře vystihuje následující citát:

Představa, že monarchie existuje v zájmu monarchy, je mylná. Tak tomu není; monarchie existuje v zájmu lidu.

Kéž bychom také někdy měli na čelném místě našeho státu člověka, který by pojímal službu ve svém postavení s podobnou zodpovědností.

Sdílejte článek:

Facebook
LinkedIn
Twitter

Sdílejte článek: