Článek

V českobudějovické katedrále byl uložen relikviář bl. Karla I.

V katedrále sv. Mikuláše v Českých Budějovicích byl 17. srpna 2020 při slavnostní bohoslužbě instalován relikviář blahoslaveného Karla I. Rakouského, posledního českého krále.

Datum obřadu bylo stanoveno na výroční den jeho narozenin (* 17. 8. 1887). Na českém území jsou v současnosti uloženy relikviáře bl. Karla I. např. v bazilice Nanebevzetí Panny Marie ve Staré Boleslavi, ve Strahovském klášteře a v kostele sv. Gotharda v Bouzově.

Instalace relikviáře bl. Karla I. byla pro katedrálu sv. Mikuláše mimořádnou událostí, jaká se pravděpodobně bude znovu opakovat až za mnoho let. V katedrále jsou v současné době uloženy jen dva podobně významné relikviáře: v roce 1670 sem byl přenesen vzácný barokní relikviář s ostatky sv. Auraciána a v roce 2019 byl instalován relikviář s ostatkem sv. Mikuláše.

Průběh slavnosti

Krátce po 17. hodině vpochodovali do katedrály členové čtyř klubů vojenské historie v uniformách historických rakousko-uherských jednotek: byly to C. a k. pěší pluk č. 91 z Českých Budějovic, C. a k. pěší pluk č. 28 z Prahy, C. k. zeměbranecký pěší pluk č. 8 z Prahy a C. k. zeměbranecký pěší pluk č. 2. z Lince. Jejich praporečníci s plukovními prapory zaujali čestná místa na levé straně presbytáře. U pravé stěny presbytáře pak nastoupili praporečníci se zástavami „Řádu sv. Jiří – evropského řádu Domu Habsbursko-Lotrinského“ a Spolku Radecký. Hlavním vchodem pak do katedrály vstoupil liturgický průvod. V něm nesl relikviář bl. Karla I. pan PhDr. Milan Novák, představený Modlitební ligy bl. Karla I. Rakouského za mír mezi národy v Českých zemích.

Mši svatou celebroval Mons. Vlastimil Kročil, biskup českobudějovický. Otec biskup zdůraznil v promluvě hlubokou víru bl. Karla I. Sociální nauka církve byla pro bl. Karla I. úhelným kamenem pro jeho reformy, ze kterých dodnes vychází moderní sociální politika většiny současných středoevropských států. Jeho zásadový morální postoj po skončení Velké války také umožnil v nástupnických státech Rakousko – Uherska pokojný přechod k novému státnímu zřízení bez vypuknutí občanských válek. V závěru bohoslužby byl relikviář za zvuků císařské hymny „Zachovej nám hospodine“ obřadně uložen do výklenku na levé stěně Křestní kaple katedrály. Nad relikviářem je umístěn obraz bl. Karla I., jehož autorem je děkan děkan katedrální kapituly u sv. Mikuláše P. Dr. Zdeněk Mareš, ThD. Slavnostní ceremoniál byl zakončen před katedrálou. Otec biskup dekoroval plukovní prapory historických jednotek pamětními stuhami a vojáci vystřelili tři čestné salvy.

Více: článek na oficiálním webu Biskupství českobudějovického

Sdílejte článek:

Facebook
LinkedIn
Twitter

Sdílejte článek: