Článek

Přispějte na zvon bl. Karla I. a Zity pro Podlažice

Exterier kostela

Významná kulatá výročí, která si letos připomínají východočeské Podlažice, byla inspirací pro založení Společenstva dědictví Zemí Koruny České, jehož cílem je osvěta a kulturní obnova ve vnímání historie tisíciletého českého státu v současné české společnosti. První aktivitou sdružení je pořízení zvonu, jenž bude dedikován poslednímu českému panovníkovi Karlovi a jeho ženě Zitě.

Mezi 28. dubnem a 2. květnem tomu bude 600 let od vypálení podlažického benediktinského opatství a povraždění zdejší mnišské komunity a řady osadníků z okolí od radikálních táboritů, kteří po dobytí města Chrudimě počkali plenit a vraždit v jeho širokém okolí. Ve středu 22. září tomu pak bude rovných 300 let od posvěcení současného barokního kostela sv. Markéty roku 1721, vystavěného na základech původní klášterní baziliky Panny Marie (tehdy bylo pondělí). Světitelem byl královéhradecký biskup Jan Adam Vratislav z Mitrovic.

Inspirováno těmito dvěma výročimi bylo založeno Společenstvo dědictví Zemí Koruny České, které si vytklo za úkol tu letos pořádat některé koncerty a přednášky k osvětě a kulturní obnově ve vnimání historie tisíciletého českého státu. Přednášky zatím přislíbili Petr Nohel o císaři a králi Karlu I., Vojtěch Círus o církevním právu a jeho transformaci do světského práva v průběhu staletí, Lucie Cekotová o císařovně a královně Zitě. Varhanní maraton po varhanách chrastecké farnosti odehraje Radek Rejšek, slovem provede Miroslav Pošvář.

Jeho cílem pak je pomocí těchto aktivit shromáždit finanční prostředky pro pořízení nového zvonu. Kostel sv. Markéty byl totiž od svého založení vybaven jen jedním zvonem  o jedenapůl století starším než je kostel samotný. Pro nový kostel nebyly pořízeny ani nové vlastní zvony a až dodnes nebyl zvonový fond rozšířen. Dnes je již nový zvon ve zvonařské dílně rozpracován a bude darován kostelu sv. Markéty na podzim k výročí jeho posvěcení. Průměr zvonu je 49 cm, hmotnost cca 78 kg.

Dedikován bude českému králi blahoslavenému Karlu a jeho ženě, české královně Zitě (jejíž proces blahořečení již probíhá). V nelehkých dobách I. světové války právě tito dva se velmi zasloužili o zmírnění utrpení vojáků, i bídy civilního obyvatelstva. V nastalých poměrech po říjnu 1918 se však od nové mocenské kliky dočkali jen hořkého nevděku. Nový zvon, (který po elektrifikaci bude denně oznamovat poledne a večer) kéž je tomuto vzácnému manželskému páru, za nás i za naše předky malým výrazem vděčnosti.

Cena nového zvonu bude cca 150 tisíc korun. Pokud se chcete pomoci k jeho pořízení, přispějte prosím na transparentní účet 123-3220750237/0100

Předem děkujeme za všechny příspěvky.


Exterier kostela Navrh zvonu 1 Navrh zvonu 2 Letak zvon

{phocadownload view=file|id=200}

 

Sdílejte článek:

Facebook
LinkedIn
Twitter

Sdílejte článek: