Článek

Pomník Marie Terezie v Praze 6 by měl být postaven do září

Připravovaný pomník české královny Marie Terezie v Praze 6 jehož výstavbu loni Koruna Česká podpořila otevřeným dopisem starostovi městské části, by měl být hotov do září tohoto roku.

Marie Terezie byla arcivévodkyní rakouskou, královnou uherskou a manželkou císaře Svaté říše římské. Vládla v letech 1740 až 1780 a byla jedinou vládnoucí panovnicí na českém trůně. Modernizovala státní správu, armádu, hospodářství a vzdělání a měla klíčové zásluhy o rozkvět českých zemí zavedením evidence nemovitostí, zavedením povinné protipožární ochrany, přijetím nového Hrdelního řádu, který mj. podstatně omezil torturu, zavedením povinné školní docházky, dobudováním Pražského hradu do současné podoby, jakož i vydáním dekretu, jímž zavádí povinnou výuku češtiny v nejdůležitějších státních výchovných institucích.

Na základě žádosti Prahy 6 byl loni nový park nad křižovatkou Prašný most pojmenován jako park Marie Terezie. Právě zde má být umístěn její pomník, jehož podoba vyšla na základě soutěže roku 2014, základní kámen zde byl umístěn roku 2017 ke 300. výročí jejího narození a  pomník by měl být hotov letos v srpnu nebo v září.

Proti stavbě v minulosti protestovalo formou petice několik stovek lidí, kteří vyjádřili přání aby místo Marie Terezie byl připomínán štábní kapitán Václav Morávek, člen protinacistické  odbojové skupiny Tři králové, který na Prašném mostě zahynul při přestřelce s gestapem. Podle místostarosty Prahy 6 Laciny však došlo k dezinformacím, socha bude umístěna v parku Marie Terezie, a nikoliv v Morávkově parku na druhé straně křižovatky, kde už pomník Třech králů stojí. I proti této petici se loni Koruna Česká svým otevřeným dopisem ohradila.

„Pokud bude v Praze postaven její pomník, bude to signál, že naše společnost konečně překonává tradiční a dnes již zcela iracionální antipatie vůči habsburské dynastii a že jsme schopni Habsburky vnímat jako součást naší minulosti. To považuji za velmi pozitivní zprávu o odumírání starších historických stereotypů,“ uvedl historik Jiří Mikulec pro Deník.cz.

Více k tématu:

Sdílejte článek:

Facebook
LinkedIn
Twitter

Sdílejte článek: