Článek

Odpověď ministryně financí na výzvu Koruny České

Ministerstvo financí a vláda reagují vstřícně na výzvu Koruny České a dalších subjektů, aby odložení náběhu 3. a 4. vlny EET bylo zajištěno vyhlášením legislativní nouze a přijetím novely zákona o EET, tj podstatně robustnějším nástrojem, než by byl původně uvažovaný metodický pokyn Ministerstva financí neprovádět kontroly u povinných subjektů. Příslušný návrh zákona již projednává v režimu legislativní nouze Poslanecká sněmovna.

 

Vážený pane doktore Špačku,

z pověření pana premiéra si dovoluji reagovat na Váš podnět k odložení náběhu 3. a 4. fáze evidence tržeb. Ministerstvo financí již dříve avizovalo, že fakticky o tři měsíce odloží start závěrečné fáze evidence tržeb, což byl krok, který vycházel z aktuální situace a sledoval cíl omezit návštěvy finančních úřadů poplatníky např. za účelem vyzvednutí autentizačních údajů či bloků účtenek. Jsme si vědomi toho, že další vývoj situace, zejména uzavření či omezení fungování části provozoven,  nyní může vést  ke komplikacím i pro již evidující poplatníky, a to například při zajišťování technické podpory nebo získání nových autentizačních údajů.

Z výše uvedených důvodů Ministerstvo financí navrhlo vládě a vláda schválila předložit Parlamentu ČR přijetí zákona, kterým dojde k prominutí plnění povinností vyplývající ze zákona o evidenci tržeb po dobu trvání nouzového stavu, v rozsahu všech povinností vyplývajících z tohoto zákona s výjimkou povinnosti zacházet s autentizačními údaji, certifikátem pro evidenci tržeb a blokem účtenek tak, aby předešel jejich zneužití, a v období dalších 3 kalendářních měsíců po skončení nouzového stavu v rozsahu evidenční povinnosti a povinnosti umístit informační oznámení.

Díky tomu bude poplatníkům po ukončení nouzového stavu poskytnut dostatečný čas na přípravu na opětovné evidování tržeb, případně na zahájení evidence tržeb u poplatníků, kteří doposud povinnost evidovat tržby neměli, tj. mimo jiné na zažádání si o autentizační údaje nebo o povolení evidování tržeb ve zvláštním režimu a vyřízení této žádosti před zahájením evidování.  Současně se odklad týká i povinnosti umístit informační oznámení, neboť nemá smysl mít takové oznámení umístěné v provozovně, ve které není povinnost evidovat tržby.

Plné obnovení evidence tržeb, včetně faktického náběhu poslední fáze evidence tržeb, tak v případě schválení tohoto návrhu nastane 3 měsíce po ukončení nouzového stavu.

S úctou

Alena Schillerová

Sdílejte článek:

Facebook
LinkedIn
Twitter

Sdílejte článek: