Článek

Na dar pro arcivévodu Karla přispěli lidé 310 tisíc korun

Vnuk posledního českého krále a korunní princ zemí Koruny české Karel Habsburský oslaví 11. ledna 2021 své šedesáté narozeniny. Mezi obyvateli Zemí Koruny české vznikla myšlenka věnovat mu k významnému životnímu jubileu náležitě hodnotný dar, jímž by vyjádřili svůj postoj k arcivévodovi Karlovi jako člověku pevně spjatému s historií naší země a také celého středoevropského prostoru.

Celý projekt nazvaný „Koruna pro Karla“ zaštítil Spolek pro obnovu Českého království, který zřídil pro financování daru speciální transparentní účet, jehož výnos byl určen výhradně na zhotovení kopie svatováclavské koruny u renomovaného českého šperkaře Jiřího Urbana.

Dne 4. ledna byla sbírka ukončena. Do tohoto dne bylo na transparentním účtu pro sbírku na Korunu pro Karla vybráno 310 335,06 Kč. Na tuto částku se složilo od 4. června 2020 do 4. ledna 2021 celkem 158 dárců. 300.000,- Kč bylo uhrazeno za výrobu repliky svatováclavské koruny. Zbylá částka bude použita na výdaje spojené s předáním daru Karlu Habsburskému. Dále probíhá jednání o předání daru s JCKV Karlem Habsburkem prostřednictvím jeho osobního pobočníka Dr. Milana Nováka.

Předseda spolku a člen předsednictva Koruny České Jindřich Holub děkuje jménem spolku všem dárcům za jejich štědrost a odvahu, kterou svým darem a pomoci při propagaci celé akce projevili.

Více informací najdete na webu Spolku pro obnovu Českého království.

Sdílejte článek:

Facebook
LinkedIn
Twitter

Sdílejte článek: