Článek

99. výročí smrti posledního českého krále, blahoslaveného Karla

1. dubna 1922, zemřel ve věku 34 let ve vyhnanství na ostrově Madeira poslední český král a rakouský císař, blahoslavený Karel I. Habsburský.

Níže připojujeme dopis Modlitební ligy bl. Karla za mír mezi národy s výzvou k modlitbě, třeba za zastavení této pandemie. Vždyť právě on zemřel v necelých 35 letech ve vyhnanství na plicní onemocnění, zápal plic, po předchozím prochladnutí. Pro nedostatek peněz, když mu byl zabaven majetek a nedostal žádnou rentu, dlouho váhal zavolat lékaře a pak už bylo pozdě. Na smrtelné posteli řekl: Musím tolik trpět, aby mé národy našly cestu k sobě. Odpouštím jim. V roce 2004 byl papežem Janem Pavlem II. prohlášen blahoslaveným, jako druhý český panovník po svatém Václavu.

V té souvislosti také připomínáme článek katolického historika a monarchisty Charlese Coulomba z loňského roku, Blahoslavený Karel, přímluvce při koronaviru, v němž připomíná hned několik důvodů, proč je právě blahoslavený Karel neobyčejně vhodným patronem proti této nemoci.

Reverendissimi, sestry a bratři, vážení přátelé,

letošní Zelený čtvrtek 1. dubna 2021 je zároveň dnem 99. výročí smrti blahoslaveného císaře a posledního českého krále Karla I. z Domu Rakouského. Liturgická slavnost Zeleného čtvrtku na památku poslední večeře Páně tedy bude vzácnou příležitostí pro tichou vzpomínku na blahoslaveného krále, zvláště vhodnou k zamyšlení nad neochvějností jeho víry a oddanosti eucharistickému Pánu. Žádejme jeho i sebe navzájem, aby císař Karel blahoslavený nám byl příkladem provždy aktuální úcty k eucharistii a neslábnoucí touhy a potřeby slavit mši svatou i v dobách nepříznivých, jak to činil on.

Modlitební liga císaře Karla za mír mezi národy se nyní modlí novénu k bl. Karlu I. a v rámci možností slaví mše sv. k jeho památce: v neděli 28. března se tak stalo v kostele sv. Gottharda v Praze-Dejvicích při relikvii bl. císaře s vojenskými poctami tradičního pěšího pluku č. 28 Praha.

V českém domově císaře Karla, v Brandýse nad Labem – Staré Boleslavi, se ve čtvrtek 1. dubna zastavíme s modlitbou u relikvie bl. Karla I. v poutním chrámu Nanebevzetí Panny Marie ve Staré Boleslavi a týž den vzpomeneme jeho památky při mši svaté u jeho relikvie v kostele Obrácení sv. Pavla v Brandýse nad Labem.

Prosíme všechny ctitele bl. krále Karla I. a jeho přemyslovských předků, zejména pak svaté kněžny Ludmily, aby se vzpomínkou a modlitbou připojili, zvláště pak na místech, kde jsou uloženy a uctívány jeho ostatky.

Blahoslavený císaři Karle, pros za nás, abychom věrně následovali vzkříšeného Krista.

S díky a s přáním požehnaných Velikonoc

Milan Novák

jménem Modlitební ligy císaře Karla I. za mír mezi národy, ČR

Sdílejte článek:

Facebook
LinkedIn
Twitter

Sdílejte článek: