Ing. Jan Konrád

Liberecký kraj

Medailonek:

Povoláním odborně způsobilá osoba v prevenci rizik v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, odborně způsobilá osoba v požární ochraně a manažer s mnohaletými zkušenostmi v řízení oddělení bezpečnosti práce, požární ochrany a životního prostředí v nadnárodních společnostech. V současnosti pracuje pro nadnárodní společnost zabývající se výrobou jedlých olejů.

Nar. 1980; bydliště: Okrouhlá; ženatý; 2 děti.

Příznivec obnovy konstituční monarchie a člen Koruny České. 

Obecní zastupitel obce Okrouhlá, okr. Česká Lípa.

Podpisový plakát k vytištění

Kandidát č.1

Ing. Jan Konrád

muž, 41

Povoláním odborně způsobilá osoba v prevenci rizik v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, odborně způsobilá osoba v požární ochraně a manažer s mnohaletými zkušenostmi v řízení oddělení bezpečnosti práce, požární ochrany a životního prostředí v nadnárodních společnostech.