Článek

Stanovisko Koruny České Slezsko k aktuálnímu sčítání lidu

Koruna Česká – organizace vévodství Slezského, vyjadřuje zásadní nesouhlas s některými
skutečnostmi, provázejícími aktuální sčítání lidu. Jedná se především o následující:

– Aktuální sčítání lidu je v kontextu státem proklamované snahy o úspory zcela
zbytečným vyhazováním značné sumy peněz (2.65 miliardy Kč), které nakonec pocítí
především běžný občan – daňový poplatník. Domníváme se, že by stát v současnosti
měl řešit řadu důležitějších věcí než sčítání lidu.

– Značnou část informací, která je po občanech ve sčítacích dotaznících vyžadována, má
stát stejně již dávno k dispozici.

– Aktuální sčítání lidu je celoevropskou akcí Evropské unie. Jakožto eurorealisté jsme
po zkušenostech s EU nedůvěřiví ke všemu, co přichází z této globalistické a totalitněbyrokratické
instituce.

– Především však nesouhlasíme s hrozbami finančních sankcí za záměrný bojkot sčítání
nebo záměrné nevyplnění (či nepravdivé vyplnění) údajů do sčítacích archů. Takovou
praktiku nelze označit jinak než „totalitní“.
Koruna Česká – organizace vévodství Slezského, tímto vyjadřuje svou podporu všem, kteří se
rozhodnou aktuální sčítání lidu různým způsobem bojkotovat. Neznamená to, že jsme ze
zásady proti jakémukoliv sčítání lidu (ač jsme si vědomi toho, že v současných poměrech je
riziko jeho zneužití obrovské), ale z výše uvedených důvodů nemůžeme aktuální sčítání
podporovat.

Za slezskou organizaci
David Hibsch – předseda místní společnosti KČ – Slezsko
Jaromír Fojtík – slezský zemský hejtman
Jakub Moravčík – registrovaný příznivec Koruny České

Sdílejte článek:

Facebook
LinkedIn
Twitter

Sdílejte článek: