Článek

Poděkování členů MS KČ Praha 4 za účast na setkání se členy dne 24. března 2011

Zveřejňování názorů z rubriky Úvahy a články na této stránce je důkazem naší vnitrostranické demokracie a naprosté absence vnitřní cenzury. OFICIÁLNÍ STANOVISKA KORUNY ČESKÉ A JEJÍCH STATUTÁRNÍCH ORGÁNŮ JSOU ZDE

Členové MS KČ Praha 4 tímto děkují panu Ing. Mgr. Bc. Ladislavu Bátorovi, Ph.D. za účast na setkání se členy dne 24. března 2011.

Přítomní členové konstatovali, že host věcně, racionálně a uspokojivě odpověděl na dotazy všech přítomných a to zejména z oblastí, jimž se současná média v situaci absurdní hysterie nevěnují.

Host seznámil přítomné se svou hlavní veřejnou činností, kterou v současnosti představuje především občansko-politická aktivita zaměřená na ochranu občanských práv a svobod, uskutečňovaná prostřednictvím sdružení D.O.S.T.

Dále stručně objasnil své kvalifikační předpoklady a zkušenosti pro agendu (ekonomické otázky), kterou měl podle původního předpokladu (tzn. před vznikem mediální hysterie namířené vůči jeho osobě) zastávat v rámci resortu ministerstva školství a kterou je i nadále připraven zastávat i v pozici poradce ministra, neboť dané angažmá chápe jako veřejnou službu a logické využití svých zkušeností.

V neposlední řadě p. Bátora přesvědčivě vyvrátil mediálně šířené představy o tom, že by kdy zastával extrémistické, rasistické či xenofobní názory, což není v rozporu se skutečností, že se cítí být vlastencem. Svou někdejší kandidaturu za Národní stranu, jejímž členem nikdy nebyl, vysvětlil jako protest proti vzestupu nekritického „eurooptimismu“ u tehdejších rádoby pravicových stran, nutně vedoucímu k opuštění ochrany principu státní suverenity.

V závěru na otázku po preferovaném typu státoprávního uspořádání host poukázal na indiferentnost konkrétní formy státu s ohledem na jím prosazované principy občanské angažovanosti ve veřejných otázkách, nicméně vyjádřil sympatie s politickým programem monarchistů a popřál členům MS KČ Praha 4 mnoho úspěchů v jejich politické činnosti.

Přítomní členové konstatovali, že mezi názory a hodnotami prosazovanými p. Bátorou a jeho sdružením a současnými politickými cíli MS KČ Praha 4 nejsou zásadní rozdíly. Členové MS KČ Praha 4 proto vyjadřují hostu poděkování a podporu v dalším uskutečňování jeho veřejných aktivit.

Členové MS KČ Praha 4

V Praze dne 25. března 2011

Sdílejte článek:

Facebook
LinkedIn
Twitter

Sdílejte článek: