Článek

Slovo čestného předsedy KČ Václava Srba k naší volební spolupráci s TOP 09

Přinášíme předvolební úvahu čestného předsedy Koruny České, monarchistické strany Čech, Moravy a Slezska. Pan Václav Srb nás ve volebním klání podpořil osobní kandidaturou za TOP 09 – Moravskoslezský kraj, na kandidátce ho najdeme pod č.11.


Naši členové a příznivci kandidují v nadcházejících volbách, jak známo, na kandidátní listině TOP 09. Tento fakt budil od okamžiku zveřejnění v řadách našich příznivců, přátel, sympatizantů a voličů vskutku živou odezvu, zejména na sociálních sítích. Ani emotivně zabarvených negativních, odsuzujících, ba i proklínajících ohlasů nebylo zrovna málo. Charakteristické při tom je, že nejvíce nám povětšinou spílali ti, kteří nás, když jsme kandidovali 14 let sami a pod svou hlavičkou, sice nikdy nevolili, ale „uvažovali o tom“, „měli nás v záloze“, atd.

Vyjednávání s TOP 09 o kandidatuře našich členů a příznivců na jejich kandidátce jsem sice neinicioval ( to bych z pozice čestného předsedy ani nemohl ), nicméně jsem se s ním a s jeho výsledkem ztotožnil, současné předsednictvo KČ v této věci podpořil a nabídku kandidatury na kandidátce TOP 09 (č. 10 v Moravskoslezském kraji) přijal.

Tak jako všichni naši další kandidáti, kandiduji samozřejmě pod hlavičkou Koruny České a v souladu s jejím programem a ideály a to, že jsem nebyl nikým a ničím z TOP 09 nucen ustoupit ani o píď z programu a hodnot, za kterými jsem stál celý život, lze zjistit pouhým kliknutím na moje jméno právě na zmíněné kandidátní listině: …Jsem zákládající člen Koruny České ( monarchistické strany Čech, Moravy a Slezska ), od roku 2003 – 2014 jsem byl její výkonný, nyní čestný předseda. Jsem pravoslavný křesťan s velkou afinitou k tradičnímu katolicismu a tridentské mši svaté. Jsem rozhodný a důsledný konzervativec s velmi vyvinutým sociálním cítěním, v politice se klonící ke křesťansko-sociálnímu proudu. Ctím „sociální“ encykliky papežů, zejména Rerum novarum. Celoživotní bojovník za návrat legitimního panovníka na trůn jeho předků… Může tady snad být řeč o nějakém kompromisu, ústupku, „zaprodání“, „zradě“ apod? Může být snad výmluvnější důkaz toho, že TOP 09 je stranou tolerantní, názorově a ideově pluralitní?TOP 09 je vším jiným, než centralizovanou stranou jednoho muže. Není to Babišovo ANO, není to ODS za Klause, není to ČSSD za Zemana. Přesto tisíckrát omletá mantra ( a stále znovu a dokola omílaná i lidmi inteligentními, až do úplného zblbnutí ) zní: „Ty jsi podpořil Kalouska ! “.

Nebudu zde rozebírat fenomén absolutní démonizace předsedy TOP 09, i když je nesporně zajímavý, z hlediska jakési kolektivní psychické patologie například. Takže ke „Kalouskovi“ jen krátce: ano, mnohé jeho minulé činy mohou budit přinejmenším pochybnosti. Pro mě je však rozhodující nejen to, že nebyl nikdy pravomocně odsouzen, ale především jeho činnost za řadu posledních let (kterou ovšem horliví odsuzovači odmítají vidět): nejenom jeden z nejlepších ministrů financí, ale, a to rozhodně především, jediný významný politik, který naprosto nesmlouvavě, důsledně a bez jakéhokoliv kompromisu a bez přestání čelil oligarchovi a jeho snaze ovládnout stát. všichni ostatní jsou už buď oligarchovi zaměstnanci, nebo političtí partneři, nebo přinejmenším ti kteří si „ dokážou spolupráci s Babišem představit“.

Ano, s lecčíms a s leckým v TOP 09 nesouhlasím, zejména ne s liberálními prvky v jejím programu a praxi, s postojem některých členů k otázce tradiční rodiny a souvisejícím tématům, ale pro mě je důležité, že jsou v TOP 09 i stoupenci naprosto konzervativního myšlení a politiky, řada slušných a poctivých lidí. Samozřejmě je pro mě důležitým argumentem také fakt že poslankyní za TOP 09 je naše milá a vážená paní Nina Nováková, která se svým choťem dr. Novákem udělala (nejen) v Brandýse n. L. pro myšlenku monarchie několikanásobně více než leckterý horlivý a kategorický odsuzovač naší volební spolupráce s Topkou. A pochopitelně je pro mě důležité, co konkrétně jakožto poslankyně dokázala prosadit či se o to alespoň ze všech sil vynasnažit. Je pro mě důležité, že senátorem za TOP 09 je Tomáš, hrabě Czernin. Nikdy jsem zároveň neváhal vyjádřit nahlas zásadní nesouhlas s některými vnitro- i zahraničně-politickými vyjádřeními a akty Jeho Jasnosti, knížete Karla VII. ze Schwarzenbergu, ale vždy jsem si uchoval úctu k jeho osobnosti, k jeho celkovým zásluhám o vlast a k jeho rodu.

Patřil jsem rovněž k oné značné části monarchistů, která jej nepodpořila v prvním kole prezidentské volby, protože jsme cítili jako svoji nevyhnutelnou povinnost vhodit do uren vlastnoručně vyrobený volební lístek, na kterém byl uveden jako náš kandidát JCKV Karel Habsbursko-Lotrinský, nicméně v kole druhém jej naopak většina monarchistů pochopitelně podpořila. A také v jeho případě je pro mě důležitý jeho naprosto nesmlouvavý postoj k otázce zachování a obrany parlamentní demokracie proti „státotvorným“ ambicím pana oligarchy.

Seznámil jsem se ale také s řadou milých, slušných a hodnotných lidí, zastávajících zřetelně konzervativní, křesťanské a značně promonarchistické postoje v regionech, zejména v markrabství moravském a vévodství slezském , tedy v krásném kraji s nesmyslným názvem „ Moravskoslezský“.

Vyzývám pro to všechny stoupence vznešené myšlenky návratu českého krále, moravského markraběte a slezského vévody na trůn jeho předků, aby dali svůj hlas kandidátům Koruny České na kandidátní listině TOP 09.

Viribu unitis !

Václav Srb, čestný předseda Koruny České (monarchistické strany Čech, Moravy a Slezska)

Sdílejte článek:

Facebook
LinkedIn
Twitter

Sdílejte článek: