Článek

Doporučení předsedy Koruny České ke sčítání lidu

Koruna Česká se vyjádřila k zatím především k ekonomickému aspektu „akce sčítání“, a to sice textem Tiskové zprávy, který vypracovala Hospodářská komise KČ a který je na našem webu. Já bych vás rád informoval, že sdílím obecně skepsi jak vážených členů MS KČ Slezsko, tak Hospodářské komise: zejména k výši nákladů na celou akci, ale samozřejmě mám také jisté pochybnosti o tom, zda stát ode mne všechny dotčené informace opravdu potřebuje, zda má na všechny z nich 100% právo, zda je 100% ochrání před zneužitím a konečně, zda tento stát ochrání sebe sama před pokušením některých informací využít či dokonce zneužít.

Přesto však sám za sebe archy vyplním a to nejen proto, že Koruna Česká se vždy hlásila ke staré dobré zásadě římského práva „ lex mala sed lex“ ( zákon špatný, ale zákon ) – jinými slovy: vždy jsme dodržovali platné zákony, byť některé z nich byly nedokonalé a jiné dokonce špatné, s tím , že nás to samozřejmě nikdy nezbavovalo povinnosti se snažit o jejich změnu demokratickými prostředky.

RUBRIKA Č. 11 – „NÁRODNOST“ UMOŽŇUJE VYPLNIT DVĚ NÁRODNOSTI ! DĚKUJI ORGANIZÁTORŮM AKCE ZA TUTO SKVĚLOU MOŽNOST, NEBOŤ:

a) na prvním místě uvedu národnost českou ( a hluboce chápu a respektuji fakt, že řada našich členů a příznivců uvede na prvním místě národnost moravskou či slezskou nebo i jinou )

b) NA DRUHÉM MÍSTĚ UVEDU NÁRODNOST  RAKOUSKO-UHERSKOU. NAŠE BÝVALÁ ŠIRŠÍ VLAST SI TOTO UCTĚNÍ ZASLOUŽÍ. Rakušany, TEDY PŘÍSLUŠNÍKY NEJEN SVÉHO JAZYKOVÉHO KMENE(NÁRODA), ALE I DĚDICI NEJLEPŠÍCH TRADIC ZEMÍ KORUNY ČESKÉ A DALŠÍCH KORUNNÍCH ZEMÍ, SVATÉ ŘÍŠE ŘÍMSKÉ A TEDY ZÁKONITĚ I RAKOUSKA A POSLÉZE RAKOUSKO-UHERSKA v kulturním, historickém slova smyslu se TOTIŽ cítilI být František Palacký, Bedřich Smetana, Josip Plečnik, Joseph Roth, baron Emil Škoda, Josef Hlávka, Ferdinand Porsche, Gustav Mahler,Alosi Negrelli, W. A .Mozart, Joseph Haydn, Alois Musil, Sigmund Freud, admirál Svetozar Boroević von Bojna, Václav, hrabě Radetzky z Radče, Ferenc Liszt, Franz Lehár, Johann Strauss atd., atd a pochopitelně veškerá česká zemská šlechta ( samozřejmě včetně i těch jejích „nejvlastenečtějších“ představitelů ), a vůbec nejlepší čeští, němečtí,polští, chorvatští atd. Rakušané.

Pro upřesnění lze hovořit o Starorakušanství. Jako věcně správnější bych viděl „rakouská“, ovšem obávám se, že jak pověření čtenáři sčítacích archů, tak potom i veřejnost po zveřejnění, by to mohli vnímat jako národnostní ztotožnění se se současnou Rakouskou republikou („novorakušanství“ ), což by bylo závažným nedorozuměním, proto navrhuji postupovat v této věci jednotně a uvést RAKOUSKO-UHERSKOU národnost.

 

Sdílejte článek:

Facebook
LinkedIn
Twitter

Sdílejte článek: