Článek

Sociální sonda HN: 39 % lidí by podpořilo obnovení Rakouska-Uherska

Sociální sonda Hospodářských novin ke 100. výročí rozpadu Rakouska-Uherska ukázala, že 46 % lidí si myslí, že vznik ČSR byla chyba a kdyby zůstala monarchie, byli bychom na tom dnes lépe. 39 % by podpořilo obnovení Rakouska-Uherska i v současnosti.

Dotazník Hospodářských novin byl šířen online, a nejedná se tedy o zcela reprezentativní průzkum veřejného mínění (jako byl například nedávný průzkum společnosti SC&C pro Český rozhlas, který ukázal, že podle 41 % lidí bychom se měli lépe, kdyybchom zůstali součástí Rakouska-Uherska, a 13 % lidí považuje monarchii za nejlepší státní zřízení). Přesto však i v tomto případě byl dle věku, vzdělání, pohlaví a regionu vytvořen model, který splňuje demografické rysy České republiky, takže výsledky mají větší vypovídací hodnotu než pouhá webová anketa.

Zatímco 46 % respondentů souhlasilo s názorem, že kdyby zůstala monarchie, byli bychom na tom lépe, jen 43 % bylo proti. Obnovení Rakouska Uherska by podpořilo 39 % lidí, zatímco 56 % bylo proti. Obnovení Československa by naproti tomu podpořilo 43 % respondentů a 51 % bylo proti. Vidíme tedy, že podpora obnovení Československa je vyšší, ale nikterak výrazně, což zvláště v tomto v roce velkolepých oslav Československa stojí za pozornost. Je škoda, že v rámci průzkumu nedostala prostor také otázka na obnovení Českého království jako takového; bylo by zajímavé tento výsledek porovnat s podporou obnovení Rakouska-Uherska.

Důležitým argumentem, který lidé uváděli pro obnovu Rakouska-Uherska, bylo že velká říše dokáže na politickém i hospodářském poli více než malé státy.

„Považuji mnohonárodnostní monarchii za nejlepší možné řešení pro vývoj národů střední Evropy a rozvoj zdejšího území. Konstituční monarchie z principu posuzuje věci v delším časovém horizontu, než je jen aktuální volební období. Republikánstvím jsme zabili čas velkých vizí,“ dodává jeden z dvou tisíc dotázaných.

Infografika ukazující výsledky

Zdroj: Bylo by lepší, kdyby Rakousko – Uhersko přežilo? Řada Čechů si myslí, že ano, ale chtěli by v něm rovné postavení (celý článek je dostupný předplatitelům HN, případně po zaplacení malého jednorázového poplatku)

Sdílejte článek:

Facebook
LinkedIn
Twitter

Sdílejte článek: