Článek

Zpráva o Audienci u císaře Karla v Brandýse nad Labem dne 25. 4. 2015

Vážení členové a příznivci Koruny české, jak jste byli informováni pozvánkou, uskutečnil se v Brandýse nad Labem další, již  16.ročník této slavnosti, připomínající každoročně některý z historických okamžiků zemí Koruny české a Evropy. Slavnosti jsou určeny široké veřejnosti a pořádá je celá řada institucí v čele s městem Brandýsem nad Labem-Starou Boleslaví, s podporou Armády ČR a Ministerstva kultury. Letošní ročník byl věnován 100.výročí úmrtí arcivévody rakouského a prince toskánského Ludvíka Salvátora, majitele brandýského panství.

Akce byla doprovázena výstavou v Rudolfinské chodbě zámku „Toskánsko v Brandýse, z rodinného archivu toskánských Habsburků v Národním archivu ČR“.

Jako každoročně program zahájil nástup vojenských historických jednotek ze zemí Koruny české i ze zahraničí, organizovaný npr. Milanem Šilerem ze 14.dragounskéh regimentu a  pod komandem npr.  28.pluku Praha Michala Herese a  s hudebním doprovodem Ústřední hudby Armády ČR dirigované mjr. Patrikem Spinkem.

Vyslechli jsme projevy dr. Milana Nováka, starosty Brandýsa generála Picka, který též spolu s npr. Heresem vykonal přehlídku nastoupených jednotek.  Mimořádně závažné bylo vystoupení Její Císařské a Královské Výsosti  Gabriely Habsburk Lotringen, sestry následníka trůnu a dalších hostů.

Po projevech jsme tradičně vyslechli a zazpívali císařskou hymnu Zachovej nám Hospodine a hymnu české republiky Kde domov můj.

Následoval tradiční pochod jednotek do Staré Boleslavi, kde byla vysluhována Audienční mše u Palladia země české s relikvií bl. Císaře a krále Karla I. Rakouského za účasti členů Arcidomu, Jeho Excelence velvyslance Rakouska hraběte Trauttmansdorffa, příslušníků české šlechty hraběnky Kerssenbrockové a hraběte Mensdof-Pouilly a dlaších osobností. Mši celebroval J.Ex. Mons. Giuseppe Leanza, apoštolský nuncius v ČR, zazněla Messe in G, D Franze Schuberta. Mše, rovněž již tradičně, byla ukončena zpěvem celé císařské hymny (všech 6 slok) v doprovodu varhan..

Den byl zakončen večerním Audienčním koncertem z děl W.A.Mozarta, J.Haydna,  A.Dvořáka (jeho Biblické písně v nezvyklém podání altového hlasu byly velkým zážitkem) a Mendelsohna-Bartoldyho v chrámu Nanebevstoupení PM ve Staré Boleslavi.

Audience byla již tradičně dokonale připravena, i přes nižší rozpočet než v minulosti. Byla projevem chápání  naší vlastní historie v  dobách před rokem 1918. Pro mne osobně byla opět velkým posílením  přítomnost  tolika  milovníků skutečné české historie, přátel,  vojáků a důstojníků z historických jednotek a velkého množství zaujatých návštěvníků.

FOTOGALERIE ZDE

 

{phocagallery view=category|categoryid=18|limitstart=0|limitcount=0|detail=3|displayname=0|displaydetail=0|displaydownload=0|pluginlink=0}

 

Sdílejte článek:

Facebook
LinkedIn
Twitter

Sdílejte článek: