Článek

Hrob vojáků z Velké války v Horním Benešově byl znovu posvěcen

1

Hrob vojáků z Velké války v Horním Benešově se v roce 2019 mimo jiné díky zásluhou členů KČ dočkal rekonstrukce a na Den veteránů 11. listopadu 2019 byl opět slavnostně posvěcen.

Město Horní Benešov, ve spolupráci s Korunou Českou – monarchistickou stranou Čech, Moravy a Slezska a Československou obcí legionářskou z Ostravy, uspořádalo na Den veteránů pietní akt s vysvěcením hrobu vojáků Velké války.

Pietní akt proběhl na místním hřbitově, kde byl opraven hrob vojáků, kteří zemřeli v lazaretu v Horním Benešově. Je zde pohřbeno patnáct vojáků a dalších devět je pohřbeno v okolních hrobech, které tehdy poskytli k jejich poslednímu odpočinku občané města.

Na úvod se ujal slova starosta města pan Pavel König, který připomněl historii hrobu, promluvil o jeho rekonstrukci a zároveň přečetl jména všech pohřbených vojáků.

Poté se ujal slova Slezský zemský hejtman Koruny České pan Jaroslav Vavříček, který zde pohovořil o nesmyslnosti válek a o tom, abychom nezapomněli na ty, kteří za nás položili své životy. Řekl také, že tyto oběti nás varují a nabádají, abychom trvale hledali a nacházeli cesty ke vzájemné úctě a porozumění mezi lidmi i národy.

Československé legionáře a jejich historii zde představil pan mgr. Tomáš Rusek, historik a tajemník Československé obce legionářské Ostrava 1. Vojenský kaplan mjr. P. Pavel Kuchař pronesl dvě modlitby – modlitbu za mrtvé vojáky a modlitbu za mír. Vysvětil hroby a po tomto slavnostním aktu došlo ke kladení kytic. Na závěr zazněla hymna Rakouska – Uherska a hymna České republiky. Slova se ještě ujal pan starosta, který poděkoval všem za účast na tomto pietním aktu.

Oprava hrobu čítala: opravení okrasného zábradlí okolo hrobu, instalace desek se jmény pochovaných (zde byly instalovány i desky těch ostatních devíti vojáků, pochovaných v jiné části hřbitova), vysypání hrobu bílým štěrkem s následující cestičkou k památníku, okrasné zábradlí a menší oprava schodů a památníku. Cena rekonstrukce byla 576.508 Kč bez DPH.

Text a foto: Vladislav Pečinka

1 2 3 6 8 10 kytice KC

Sdílejte článek:

Facebook
LinkedIn
Twitter

Sdílejte článek: