Článek

Ve Světlé u Boskovic byl odhalen pomník Františka Josefa I.

V obci Světlá u Boskovic byla v rámci Sjezdu světelských rodáků a Světelské pouti po mši svaté slavnostně odhalen pomník císaře Františka Josefa I.

Po loňském odhalení busty Františka Josefa I. v obci Pohleď u Světlé nad Sázavou je to tak v krátké době další událost, připomínající osobu našeho předposledního císaře a krále.

Projev starosty Jiřího Cikánka

Vážení spoluobčané, vážení hosté,

Rád bych vás tady všechny přivítal při malé oslavě odhalení pomníku předposlednímu císaři Rakousko-Uherska Františku Josefu I. Vítám tady ve Světlé zástupce obce Pohleď od Světlé nad Sázavou, zástupce strany Česká koruna, paní senátorku ing. Vítkovou, člena zastupitelstva Jihomoravského kraje ing. Hrnčíře, občany a představitele okolních obcí, ale především naše rodáky, kteří se přijeli za námi do Světlé podívat.

Dnes 13. srpna 2017 jsme se tady ve Světlé pod lipami sešli, abychom společně odhalili pomník císaři Františku Josefu I., tato dnešní akce není nostalgickou snahou obnovovat Rakousko-Uhersko, ale je to pocta panovníkovi , který spravoval a snad mohu říct, že spravedlivě spravoval území velké části Evropy, kde žilo a žije množství národů a národností. A řídit takový nesourodý kolos je věc velmi náročná a složitá. O tom nás v nedávné době přesvědčil rozpad světové velmoci Sovětského svazu, ale také rozpad Jugoslávie a také našeho Československa. Je to pocta muži, který vedl Rakousko-Uhersko neuvěřitelných 68 roků. A byla to doba nelehká a na rozhodování velmi náročná. Tento pomník nechala obec téměř po 100 letech obnovit. K obnově pomníku vedlo zastupitelstvo obce několik důvodů:

Za prvé – vážíme si práce našich předků. Tento pomník postavili naši předkové a jistě slavnostně odhalili v roce 1908 při 60. výročí vlády císaře Františka Josefa I. Kolem tohoto pomníku byl vysazen lipový park, který zde roste do dneška. Nevím a nezjišťoval jsem, v kolika obcích byl v té době pomník postaven, ale rád bych tady ještě jednou přivítal zástupce malé obce Pohleď u Světlé nad Sázavou. Dle mých informací vysadili v této obci v roce 1908 císaři lipový parčík, ale pomník s bronzovou bustou odhalili císaři až v roce 2016 při 100. výročí úmrtí císaře Františka Josefa I.

Přestože byl tento pomník koncem roku 1918 z celkem pochopitelných důvodů rozbořen a zničen, zachovaly se nám až do dnešních dnů dva základní fragmenty pomníku. Světelský rolník pan Krchňák z čísla popisného 1 zazdil do budovy své stodoly část pomníku – poprsí císaře. O tomto fragmentu se mezi světelskými občany vědělo a v roce 2014 při „návštěvě následníka trůnu arcivévody Františka Ferdinanda ďEste ve Světlé před jeho odjezdem do Sarajeva“ bylo umožněno majiteli nemovitosti č. p. 1 zájemcům, aby si tento zazděný fragment prohlédli. Akce měla mezi světelskými občany i návštěvníky z okolních obcí značný ohlas, ale především pan Lubomír Dvořák informoval zástupce obce, že má doma hlavu císaře a následně tento fragment obci věnoval. Od Šléglových, nynějších majitelů nemovitosti č. p. 1 jsme získali i tuto zazděnou část pomníku. Děkuji z tohoto místa Lubomíru Dvořákovi a Šleglovým za tyto fragmenty a Ladislavu Šumberovi, který zdarma odborně vyňal zazděnou část busty a následně tuto zeď také opravil. Fakt, že obec nyní vlastnila dva základní fragmenty pomníku, byl druhým důvodem k obnově pomníku.

A třetím důvodem je snaha částečně změnit negativní pohled české veřejnosti na osobu císaře Františka Josefa I., který je především prezentován jako panovník, který byl nepřítelem českého národa a který rozpoutal 1. světovou válku. Tento pohled je však značně zkreslený, neboť v roce 1914 se již zdaleka nejednalo o absolutistickou vládu císaře, ale v té době císař již dlouhou dobu podléhal rozhodování říšské rady. Z mého pohledu je za rozpoutání světové války zodpovědný Gavrilo Princip, atentátník ze Sarajeva. Dvacetiletý mladíček, anarchista, který chtěl změnit svět a 28. června 1914 zastřelil v Sarajevu následníka trůnu a jeho choť. Pokud by nedošlo k tomuto tragickému atentátu, vládu po císaři Františku Josefu I. by převzal arcivévoda František Ferdinand ď Este a světová politika by se ubírala jinými směry. Arcivévoda František Ferdinand ďEste byl zastáncem federalizace Rakousko-Uherska, kterou konzervativní císař odmítal.

Císař František Josef I. byl velmi pracovitý člověk, vstával ráno v pět hodin, později dokonce ve čtyři hodiny a téměř po celý den vyřizoval ve své pracovně různé spisy, studoval důležité dokumenty a jednal s politiky. Byl také velmi šetrný, dochvilný, ale ve stáří také konzervativní – odmítal vynálezy – nepoužíval např. telefon, nejezdil výtahem, automobilem jezdil zcela výjimečně.

V roce 1907 pomohl v zemi prosadit zavedení všeobecného volebního práva. Není například celkem známo, že nemalou částkou přispěl na stavbu Národního divadla v Praze nebo že finančně podpořil cestovatele Emila Holuba při jeho cestě po Africe. A akcí tohoto charakteru by se našla přehršel. Tyto veřejnosti neznámé skutečnosti jistě změní pohled na tohoto panovníka. Mnoho informací o císaři se dá vyhledat na internetu, v Terezíně má císař František Josef I. své muzeum. Jistě se najde několik obcí v Čechách, na Moravě nebo ve Slezsku kde mají pomník Františka Josefa I.

Moje poděkování také patří restauratérovi panu Allanu Doupalovi ze Šternberka, který bustu císaře zrestauroval a celý pomník pouze na základě zachovalé dobové fotografie tady zhotovil.

Ve Světlé 13. 8. 2017

Ing. Jiří Cikánek, starosta obce

 

Sdílejte článek:

Facebook
LinkedIn
Twitter

Sdílejte článek: