Článek

Pozvánka na XXIII Generální sněm a doprovodné akce

Koruna Česká (monarchistická strana Čech, Moravy a Slezska)

 

Pozvánka na XXIII. generální sněm Koruny České

 

sobota 29. listopadu 2014 od 10:00 hod.

budova Českého svazu vědeckotechnických společností

Novotného lávka 5, Praha 1, sál č. 417

 

9:30 – 10:15                        Registrace, administrativa

od 10:15                              SLAVNOSTNÍ ZAHÁJENÍ                                                                                                           

                                            Projevy zahraničních a domácích hostů. Hlasování o návrhu programu.

cca 11:30                            SLAVNOSTNÍ ZAKONČENÍ DOPOLEDNÍ ČÁSTI

cca 11:40                            Položení kytic u pomníku císaře a krále Karla IV. na Křížovnickém náměstí a Františka I. (II.) na Smetanově nábřeží

cca 12.00                           OBĚD

13.30                                  Slavnostní zahájení odpolední pracovní a diskusní  části

13.35                                  Zpráva o činnosti Předsednictva.  Zpráva Dohlédací komise.  Zpráva o hospodaření strany.
                                           Úprava Stanov. Volba předsedy KČ, místopředsedů a dalších členů 
Předsednictva

cca 15.00                           Diskuse

cca 16.30-17.00                 Přijetí usnesení a slavnostní zakončení sněmu   

 

Mše sv. před sněmem:

Sněmu bude v den jeho konání 29. listopadu předcházet mše sv. za naše panovníky Karla IV. a Marii Terezii blahé paměti (  jejichž úmrtním dnem je právě   29.11 ) a na přímluvy blahoslaveného císaře a krále Karla I. Celebrovat bude P. Jaroslav Brož, Th.D. – známý biblista a proděkan KTF UK,  zpívá Michal Lieberzeit, člen Koruny České, v kostele svatého Františka Serafínského (z Assisi) na Křížovnickém náměstí  od 9.00 hod. Tato bohoslužba není součástí sněmu a účast na ní je soukromou záležitostí členů, příznivců a hostí na základě jejich uvážení.

Sněmu předchází v pátek 28. listopadu 2014:

16:00 Možnost ( vřele  doporučitelná ! ) účasti na pobožnosti za český národ, která se koná 28. každého měsíce, tedy právě i v předvečer našeho Sněmu. Začíná v 16. hod. v kapli sv. Václava ve svatovítské katedrále v Praze, Veni creator Spiritus, litanie  k Duchu svatému, modlitba za národ ( text je spíš modlitba za vlast),  Svatováclavský chorál, pak se odchází do basiliky sv. Jiří, zpívá se při tom V zemi věrných Čechů, u sv. Jiří litanie ke sv. Ludmile u jejího hrobu a Salve Regina. Celá pobožnost trvá cca od 16 do 17 hod. POZOR ! Při vstupu do katedrály je třeba kustodům říci: „ Jdu na pobožnost do svatováclavské kaple „ – NEJEDNÁ SE O AKCI KORUNY ČESKÉ . Pořadatelé pouští ochotně a bez problémů.
 
Od cca 17.30:            Přátelské a neformální posezení s a rozloučení s předsedou KČ, který po 12 letech ve funkci již na tomto Sněmu nekandiduje do dalšího období ve vinárně U Posledního soudu, Jagellonská 8, Praha 3 – Kálovské Vinohrady. Na číši vína a pohoštění srdečně zve VS

Po Sněmu následuje v neděli 30.listopadu 2014:

Společný výlet na Sychrov, jeden z nejkrásnějších zámků v Zemích Koruny české. Vzhledem k tomu, že spojení hromadnou dopravou je komplikované a zdlouhavé, pojedeme  najatým minibusem či busem, dle počtu zájemců. Vstupné do zámku činí 150,- Kč, snížené 100,- , rodinné 400,-, ovšem na zámku jsou ještě další akce ( za vstupné mnohem nižší ), které by možná také stálo za to navštívit. Přibližná cena tohoto výletu včetně autobusu , vstupného a oběda by měla představovat cca 400- 500,- Kč, upřesnit lze až po zjištění alespoň přibližného počtu účastníků. Průvodcovskou službu poskytuje ( samozřejmě zdarma ) v ten den již bývalý předseda.Odjezd busu bude v 8.45 ze stanoviště turistických autobusů v ulici Na Florenci a v 9.00 od stanice metra „B“ Černý most. Návrat do Prahy cca mezi 15.00 – 16.00. Přihlášky  na vaclav.srb@korunaceska.cznebo ba 603412671 ( VÝHRADNĚ SMS, PROSÍM ! ) do 26.11.2014.

Ubytování v Praze:

Noclehy v ceně cca 300,– Kč na osobu a noc lze zajistit z pátku na sobotu i ze soboty na neděli.

Přihlásit se na je nutno do 26.11.2014na telenou 603 412 671 (pouze SMS, prosím ! ) nebo na e-mailu info@pragamagica.czs uvedením jména, přímení, adresy, mobilního telefonu a e-mailu.

Dopravní spojení na sněm:

Metro trasa „A“ – stanice Staroměstská, dále pěšky cca 5 minut směr Národní divadlo (na konci podloubí za Křížovnickým náměstím doprava na Novotného lávku) nebo 1. stanice tramvají č. 17 a 18 ze Staroměstské směr Národní divadlo, z opačného směru pár minut pěšky ze stanice tramvají č. 17 a 18 před kavárnou Slávia. Parkovací možnosti omezené, nejlépe podzemní garáže na náměstí Jana Palacha nebo pod Národním divadlem). 

Sdílejte článek:

Facebook
LinkedIn
Twitter

Sdílejte článek: