Článek

Pozvánka na projekci ke 100. výročí konce 1. světové války

Pražský c. a k. 28. pěší pluk zve na projekci dokumentu představujícího pohled současných Habsburků na dějiny uplynulého století a krátkého filmu Invictus přípomínajícího naše předky sloužící v císařské armádě.

Novinářská projekce s občerstvením se koná v pondělí 22. října 2018, v 10:00 hod v Galerii kavárny Louvre, Národní 22, Praha 1, 110 00

Stoleté výročí 1918–2018 očima Habsburků

uvede PhDr. Milan Novák

Krátký filmový dokument vznikl u příležitosti stoletého výročí od zániku monarchie z pohledu
současných Habsburků.

Současní představitelé bývalé panovnické linie Habsbursko-Lotrinské dynastie, Karel Habsburský, vnuk posledního rakousko-uherského císaře a českého krále Karla I. spolu se svým bratrem Georgem a synem Ferdinandem Zvonimírem se při příležitosti 100. výročí konce habsburské monarchie rozhodli prostřednictvím ojedinělého dokumentu zveřejnit svůj pohled na dějiny uplynulého století i na problémy současného evropského společenství. Spolu s úvahou, jaké postavení v dnešní Evropě by měla podunajská monarchie, kdyby nedošlo k jejímu rozpadu, hledá dokument odpověď na otázku, co dodnes spojuje země bývalé monarchie a jaký je význam vzájemných vztahů zemí střední Evropy pro zachování společných kulturních tradic, prosperity a bezpečnosti i pro další pozitivní vývoj Evropské unie.

INVICTUS: Hold zapomenutým českým vojákům v císařské armádě

Uvede: Prof. PhDr. Vít Vlnas, Ph.D./Mgr. Michael Heres

Na pozadí básně Williama Ernesta Henleye Invictus, vznikl krátký klip, který u příležitosti 100. výročí
od konce I. světové války, si klade za cíl připomenout naše opomíjené předky sloužící v císařské
armádě.

Během I. světové války v letech 1914 – 1918 do armády podunajské monarchie narukovalo více než 1 milion mužů ze zemí Koruny české. Z nich 94 % sloužilo v císařské uniformě do konce války. Na 180.000 Čechů v habsburské armádě na polích Velké války padlo. 180.000 našich předků, o kterých se sto let nespravedlivě mlčelo. Spolek Pražských dětí 28. pěšího pluku se u příležitosti stého výročí od konce I. světové války rozhodl připomenout tyto naše zapomenuté, nebo opomíjené předky sloužící v c. a k. armádě.

Spolek Pražských dětí c. a k. 28. pěšího pluku navazuje na tradici vojenského tělesa založeného v roce 1698. Od počátku 19. století byl 28. pěší pluk rekrutován z Prahy a okolí a je tak spjatý s historií a tradicemi našeho hlavního města. V jeho řadách sloužilo a padlo desetitisíce Čechů. Cílem spolku je oživení těchto tradic, které sahají daleko před rok 1918. Členové spolku jsou akademici, historici, právníci, lékaři ale i majitelé a manažeři úspěšných firem, které spojuje zájem o naší historii.


Kontaktní osoba: Mgr. Michael Heres, tel: +420 603 158 102, email: michael.heres@seznam.cz
www.ir28.cz

Sdílejte článek:

Facebook
LinkedIn
Twitter

Sdílejte článek: