Článek

Mariánská pěší pouť Prahou za obnovu Mariánského sloupu

Na tradiční Mariánskou pouť Prahou v sobotu

21. května 2016

za obnovu historického Mariánského sloupu na Staroměstském náměstí, s obrazem Panny Marie Rynecké, Palladia Evropy, ve spodní části sloupu,

aby bylo obnoveno svaté místo díkůvzdání Neposkvrněné Matce Boží, Ochránkyně Evropy a našeho národa

a tak napraveno její zneuctění.

Níže je uveden program průvodu s modlitebními zastaveními v pražských kostelích s požehnáním kardinála Dominika Duky, arcibiskupa pražského a Michela Pojezdného, opata strahovského.

Prapory, církevní korouhve, obrazy a sošky Pražského Jezulátka, Panny Marie a svatých, jsou vítány.

Organizátoři, mariánští ctitelé v Praze a Hnutí obnovy duchovních tradic, prosí všechny křesťany o podporu obětavou osobní účastí na této Mariánské pouti Prahou.

K poutnímu putování je možno se připojit i odpojit kdekoli.

Cestou se modlíme růžence a zpíváme

11.30 – 12.30   Kostel Nanebevzetí Panny Marie na Strahově : Litanie k českým patronům, mše svatá

12.40 – 12.50  U sochy Panny Marie z Exilu v zahradě Premonstrátů: Anděl Páně a pobožnost k Panně Marii

13.20 – 13.30 Modlitby u části sloupu uskladněné v zahradě sester sv. Karla Boromejského pod Petřínem, za obnovu sloupu a k bl. Karlu Rakouskému.

                                  13.45 – 14.00   Kostel Pražského Jezulátka, pobožnost k Pražskému Jezulátku, modlitba za rodiny

14 00 – 14.20    bude technická přestávka, možnost WC

14.30 – 14.40   Kostel Panny Marie pod řetězem (Maltézský řád) – modlitba za obrácení židů, muslimů, pohanů a bezvěrců

                                  14.50 –15.00  Karlův most, zastavení u sochy sv.Jana Nepomuckého s krátkou modlitbou

                                  15.10 – 15.20   Kostel sv. Františka –U Křižovníků, Korunka k Božímu Milosdenství, litanie ke sv. Anežce české

                                  15.30 – 15.40   Kostel sv. Jiljí, modlitba k sv. Vojtěchu,  sv. Václavu.

                                  16.00 – 16.10  Zastavení u Panny Marie u Týnského chrámu, smírná modlitby

                                  16.20 – 16.30   Zastavení k modlitbě na místě strženého sloupu na Staroměstském náměstí

                                  16.30 – 17.00   Kostel Panny Marie před Týnem: pobožnost k Panně Marii Rynecké, litanie k Božímu milosrdenství před vystavenou Nejsvětější Svátostí oltářní, Te Deum a svátostné požehnání.

 

Uvedené časy jednotlivých zastavení jsou orientační.

Průvod je povolen Magistrátem hl.m.Prahy.                                                        

 

Ave Maria 

Sdílejte článek:

Facebook
LinkedIn
Twitter

Sdílejte článek: