Článek

Doprovodný program XXVIII. generálního sněmu

V souvislosti s XXVIII. generálním sněmem Koruny České, který se koná tuto sobotu, 30. listopadu, pořádáme od pátku do něděle několik souvisejících akcí pro naše členy i příznivce.

Pietní akt a prohlídka Jeruzalémské synagogy

V pátek 29. 12. 2019 ve 14.30 položíme květiny se stuhami k pamětní desce JCKV Františka Josefa I. a Alžběty ve vestibulu Jubilejní ( Jeruzalémské) synagogy, která je jedním z mála památníků Františka Josefa I. a vůbec našich panovníků z Habsburské dynastie, který se v Českých zemích zachoval i po vzniku republiky a nikdy nebyl zničen.

Sraz účastníků je před synagogou ve 14.15. Stanice tramvají 3, 5, 6, 9, 14 a 24 „ Jindřišská“, metro „C“ Hlavní nádraží ( Wilsonovo). N.B. !! JE NUTNÉ SE PŘIHLÁSIT S UVEDENÍM JMÉNA A PŘÍJMENÍ NA E-MAIL vaclav.srb@korunaceska.cz nebo na telefonu 603412671 – výhradně formou SMS, prosím! – do čtvrtku 28.11.

Po krátkém pietním aktu si samozřejmě tuto přenádhernou synagogu samozřejmě prohlédneme. Tuším totiž, že mnozí z vás v ní dosud nebyli nebo byli, ale třeba před mnoha lety. Vstupné do synagogy činí 100,- Kč, ovšem v případě zakoupení vstupenky on –line jen 90,-!

On –line vstupenka zde:
http://www.synagogue.cz/jeruzalemska-synagoga

Další info o synagoze:
https://www.prague.eu/cs/objekt/mista/1636/jeruzalemska-synagoga-jubilejni
www.praguecityline.cz/prazske-pamatky/jubilejni-synagoga-v-jeruzalemske-ulici
https://cs.wikipedia.org/wiki/Jeruzalémská_synagoga

Po pietním aktu a po prohlídce se společně podíváme na některé zajímavé věci v okolí. Jaké? Myslíte, že tuto část Prahy znáte dokonale? Nechte se překvapit! Závěrem samozřejmě možnost společného přátelského posezení.

Mše svatá u křižovníků

V sobotu 30. listopadu v 9 hodin ráno, před zahájením XXVII. generálního sněmu KČ, bude jako již tradičně sloužena mše svatá v křižovnickém kostele sv. Františka z Assisi na Křižovnickém náměstí u Karlova mostu.

Mše bude obětována za české panovníky, jejichž výročí úmrtí připadá na tyto dny, a také za zdar našeho jednání na generálním sněmu. Celebrantem bude čestný člen Koruny České Jaroslav Maxmilián Kašparů.

Panychida za všechny zemřelé, zavražděné a umučené panovníky všech národů

V neděli 1. 12. 2019 v katedrálním chrámu sv. Cyrila a Metoděje, Resslova 9a, od cca 10.30.

Výraz panychida pochází z řečtiny (řecky παννυχίς – celonoční [služba]) a označuje v pravoslavné a řeckokatolické liturgii bohoslužbu za zemřelé. Knižně se užívá pro jakoukoliv smuteční slavnost, tryznu.

Text panychidy(obecný):
http://download.pravoslavi.cz/bohosluzby/panychpl.pdf

N.B.: Panychida bude sloužena na moji žádost po pravidelné nedělní bohoslužbě – liturgii: Čas konce liturgie nelze určit s minutovou přesností , obvykle je to mezi 10.30 – 10.45. Samozřejmě se můžete zúčastnit i celé bohoslužby, předcházející panychidě. Začátek je v 9.30.

Text Božské liturgie sv. Jana Zlatoústého:

https://cs.wikipedia.org/wiki/Liturgie_svatého_Jana_Zlatoústého

Po skončení Panychidy následuje prohlídka katedrálního chrámu sv. Cyrila a Metoděje včetně Památníku obětem heydrichiády v kryptě (vstupné zdarma  a, v případě dostatečného zájmu, společný nedělní oběd v sousední Krčmě U parašutistů – http://www.uparasutistu.cz/ . N.B.: NEDĚLNÍ DOPROVODNÝ PROGRAM JAKO TAKOVÝ SAMOZŘEJMĚ NEPODLÉHÁ POVINNÉMU PŘIHLAŠOVÁNÍ SE, ALE V PŘÍPADĚ VAŠEHO ZÁJMU O ZÁVEREČNÝ SPOLEČNÝ NEDĚLNÍ OBĚD SE MI, PROSÍM, PŘECI JEN NAHLASTE!

Metro „B“ „Karlovo nám.“ ; tram „ Karlovo náměstí“ 2,3,4,6,10,14,16,18,22,23 a24 nebo tram 5 a 17 a bus 176 „ Jiráskovo nám.“

Václav Srb
Čestný předseda Koruny České (monarchistické strany Čech, Moravy a Slezska)

 

Sdílejte článek:

Facebook
LinkedIn
Twitter

Sdílejte článek: