Článek

Blahopřejeme dr. Novákovi k vysokému rakouskému vyznamenání

Ve čtvrtek 11.10. 2012 byl sympatizant monarchie, velká osobnost a znalec historie společného státu před rokem 1918, pan PhDr. Milan Novák z Brandýsa nad Labem vyznamenán rakouským státním vyznamenáním „Zlaté čestné vyznamenání za zásluhy o Rakouskou republiku“ v řádovém stupni rytířského kříže 1. třídy.(Goldenes Ehrenzeichen für Verdienste um die Republik Osterreich, Ritterkreuz1. Klasse)

Vyznamenání převzal pan dr. Novák z rukou velvyslance Rakouské republiky dr. Ferdinanda Trauttmansdorffa. Slavnostnímu aktu byli přítomni zástupci arcidomu, katolického kléru a české šlechty, a přátelé pana dr. Nováka.

Sdílíme radost z tohoto ocenění a přejeme PhDr. Milanu Novákovi mnoho sil a vytrvalosti v jeho bohulibé a záslužné činnosti.

Sdílejte článek:

Facebook
LinkedIn
Twitter

Sdílejte článek: