Článek

Tiskové prohlášení Koruny České – monarchistické strany Čech, Moravy a Slezska k  Petici proti výstavbě pomníku rakouského maršála Radetzky von Radetz

K petici, jejíž originál s 260 podpisy podal dne 30. 5. 2011 na Úřad Městské části Praha 1 a dne 31. 5. 2011 na Magistrát hlavního města Prahy Obvodní výbor Českého svazu bojovníků za svobodu Prahy 9 vydáváme toto tiskové prohlášení:

Obsah uvedené „Petice“ jsme nuceni odmítnout v celém rozsahu, protože se zakládá na údajích zčásti nepravdivých a zčásti zkreslených. Polní maršál Josef Václav hrabě Radecký z Radče pocházel ze starého českého rodu, celý život se hlásil k českému národu a byl jako Čech Čechy přijímán.

Jako voják plnil celý život svoji přísahu a nikdy ji neporušil. Neznáme žádné zprávy o tom, že by masakroval civilní obyvatelstvo, naopak se zdá, že jako místodržitel Lombardsko-Benátského království vedl správu země umírněně a k jejímu rozkvětu. Věrnost přísaze a vojevůdcovská schopnost ctí každého vojevůdce i vojáka. Tyto vlastnosti nemohou být měřeny sociologicky pojatými evolučními teoriemi vývoje společnosti, naopak je třeba tyto vlastnosti, kterými maršál Radecký oplýval, dávat za vzor armádě i národu.

Proto považujeme obnovu pomníku maršála Radeckého na Malostranském náměstí v Praze za akt pozitivní a podporujeme tyto snahy. Shora uvedená „Petice“ rovněž protestuje proti obnově Mariánského sloupu na Staroměstském náměstí, o jehož formě prohlašuje: „již dle nápisu a výtvarného zpracování účelového triumfálního pomníku nadvlády rakouských Habsburků …“ I v tomto výroku jsou zřejmé nepřesnost. Socha Panny Marie na strženém sloupu na Staroměstském náměstí nebyla sochou Panny Marie Vítězné, což by mohlo být vnímáno jako určitý druh triumfalismu, ale sochou Panny Marie Neposkvrněné (Immaculaty), tedy symbolu pokory.

Není nám zřejmé, proč obnova právě tohoto pomníku vadí Svazu bojovníků za svobodu. Mariánský sloup byl památkou na úspěšnou obranu Prahy a vítězství měšťanů a studentů nad Švédy v roce 1648, obranou před vypleněním Prahy a nepřímo i germanizací českého národa. Vždyť k největší germanizaci v Čechách došlo v poslední čtvrtině 16. stol. a na počátku 17. stol. v souvislosti s protestantizací šlechty, která lidu vnucovala nejen luterské náboženství, ale spolu s ním i německý jazyk. V uvedeném období se podařilo pomocí německých pastorů a škol poněmčit cca 1/5 země.

Svaz bojovníků za svobodu se v tomto případě, jistě spíše z neznalosti než ze zlé vůle, staví na stranu nepřátel českého jazyka a kultury. Zcela demokraticky si dovolujeme připomenout, že „Petice proti výstavbě pomníku rakouského maršála Radetzky von Radetz“, která je zaměřena také proti obnově Mariánského sloupu získala 260 podpisů, zatímco Petice za obnovu Mariánského sloupu na Staroměstském náměstí v Praze z roku 2009 získala cca 10 000 podpisů.

Sdílejte článek:

Facebook
LinkedIn
Twitter

Sdílejte článek: