Článek

Tiskové prohlášení Koruny České k přímé volbě prezidenta

Koruna Česká sleduje s krajními rozpaky současnou diskusi parlamentních stran o změně způsobu volby presidenta.

KČ konstatuje, že pro takovou změnu způsobu neexistuje žádný věcný důvod. Přímá volba presidenta nepřinese občanům nic, co by na jejich život mělo sebemenší pozitivní dopad. Naopak, její provedení bude vyžadovat významné zvýšení výdajů ze státního rozpočtu, jakož i značné výdaje ze strany kandidátů, resp. jejich politických uskupení. Je přitom mimo jakoukoli pochybnost, že výsledek přímé volby nebude záviset na kvalitách kandidátů, ale na objemu peněz, který jednotliví kandidáti investují do volební kampaně. Stejně tak je evidentní, že volební kampaň bude nutně konfrontační a přispěje tak k  ještě hlubšímu štěpení společnosti a k její další polarizaci.

Kromě toho přímá volba presidenta v našem ústavním rámci představuje naprostý politologický hybrid, ba dokonce protimluv a nesmysl. Své oprávnění má rozhodně v systémech presidentských (USA, Rusko, některé státy Latinské Ameriky), do značné míry i v systémech smíšených (Francie) – v případě systému parlamentního, kde má prezident jen omezené exekutivní pravomoci (a kterým se snažíme být) jakéhokoliv oprávnění naprosto postrádá.

KČ proto vyzývá relevantní politické síly, aby – namísto řešení umělých problémů – hledaly způsob, jak najít takovou hlavu státu, která bude národ sjednocovat, nikoli rozdělovat a bude národ nezpochybnitelně reprezentovat. Staletá zkušenost ukazuje, že takovou úlohu nejlépe plní dědičný panovník, který také může chránit národ proti excesům volených politiků.

Koruna Česká nabízí řešení tohoto politického tématu – místo debaty o způsobu volby presidenta předložit občanům této země referendum s otázkou, zda si přejí ústavní změnu z republiky na konstituční (parlamentní) monarchii. Debata o způsobu volby presidenta ztratí smysl v okamžiku zrušení této politické funkce.

Sdílejte článek:

Facebook
LinkedIn
Twitter

Sdílejte článek: