Článek

Tiskové prohlášení Koruny České k úmrtí Václava Havla

Koruna Česká (monarchistická strana Čech, Moravy a Slezska) vyjadřuje svoji hlubokou účast paní Dagmar Havlové a celé rodině zesnulého. Třebaže s některými činy, slovy a myšlenkami Václava Havla jsme nesouhlasili, s některými dokonce zásadně nemůžeme, tak jako ostatně nikdo soudný a nepředpojatý, nerespektovat skutečnost, že bez lidí, jako byl on, by ani žádná Koruna Česká bývala nemohla vzniknout. 

Je možné, že osobně statečných lidí, kteří nikdy a za žádných okolností nepřistoupí na kompromis v otázkách odporu proti nesvobodě, násilí a totalitním režimům, je v našem národě a v naší historii méně než tomu je u národů jiných. V každém případě jsou však takovíto lidé, obzvláště v tragickém XX. století, ale i v současné době, spíše výjimkou a vzácností. O to více bychom měli být vděčni za to, že byli a jsou.

S útrpným úsměvem a zároveň s údivem nad mírou jejich nevkusu, přihlížíme a nasloucháme projevům a oslavným tirádám na Václava Havla ze strany představitelů parlamentní partiokracie, kteří nejen že obětavost, nezištnost, mravní integritu a nekompromisní vůli k životu v pravdě neměli nikdy ve své výbavě, ale dokonce tyto ideály namnoze hanobili a zesměšňovali. Jako členové uskupení, jež je, tak jako všechny dočasně mimoparlamentní strany a hnutí, vystaveno systematickému mediálnímu bojkotu a volební diskriminaci, vnímáme obzvláště citlivě nenávistné útoky, jež výše uvedení systematicky vedli a vedou proti myšlence občanské společnosti a nepolitické politiky, v podstatě však především proti jakékoliv činorodé a v nejlepším smyslu toho slova angažované existenci a práci mimo rámec vymezený a uměle udržovaný parlamentními stranami.

Vnímáme rovněž velmi pozorně Havlovu kritiku "první ateistické společnosti v dějinách", jeho příkrý soud o povýšení konzumu za každou cenu na nejvyšší míru všech hodnost a pochopitelně zuřivé reakce apologetů současného společenské a mravního marasmu na tyto Havlovy postoje. Václav Havel zaujal zřetelné místo v dějinách XX. Století. Jeho význam je třeba analyzovat bez povrchní a účelové adorace, ovšem zároveň i bez jakékoliv účelové a politicky podmíněné negace či dokonce démonizace. Jediný soud, kterému je občan Havel příslušen, je ten, před kterým teď stojí. 

Requiescat in pace – Nechť odpočívá v pokoji!

Jménem Předsednictva Koruny České:

Václav Srb, předseda
Jan Drnek, člen předsednictva

Sdílejte článek:

Facebook
LinkedIn
Twitter

Sdílejte článek: