Článek

Tiskové prohlášení Koruny České k bratrům Mašínům

Koruna Česká ( monarchistická strana Čech, Moravy a Slezska ) s uspokojením vzala na vědomí, že pan ministr Alexander Vondra udělil nejvyšší možné resortní vyznamenání národním hrdinům bratrům Mašínům. Zároveň děkuje panu ministrovi za účast na pohřbu Josefa Mašína a plně za ním stojí ve věci těchto jeho rozhodnutí a činů.

   Zároveň se ovšem domníváme, že bratři Mašínové si zaslouží i nejvyšší státní vyznamenání a vyslovujeme politování nad tím, že žádný z našich postkomunistických prezidentů tak neučinil. V této souvislosti také zdvořile odmítáme kritiku bratří Mašínů a kritiku p. ministra Vondry ze strany současného p. prezidenta.

   Utíkat z koncentračního a vyhlazovacího tábora za účelem vlastního osvobození a pokusu o osvobození ostatních je plně morální a legitimní. Naše země se , za vydatné asistence „demokratů“ a prezidenta Beneše stávala pomalu, ale jistě takovýmto sovětským koncentrákem již od momentu podepsání Košického vládního programu. Definitivně a na mnohá desetiletí nezvratně se tak stalo po komunistickém puči. Byla zahájena otevřená a systematická genocida jednotlivců, sociálních i profesních skupin, církví, spolků atd. Kdo se postavil na odpor byl mučen, vězněn, vražděn. Ti, kdo se pokusili „jen“ utéci ( využívajíce tak  svého nezadatelného lidského práva zvolit si zemi svého pobytu a osudu ), byli na zadrátované hranici stříleni jako zající, umírali v nepředstavitelných bolestech po zásahu elektrickým proudem, pokud nebyli roztrháni na kusy v minových polích u „ železné opony “. Pokud byli chyceni, strádali a umírali v uranových koncentrácích. Pokud se jim útěk zdařil, strádali zde krutým způsobem jejich příbuzní.

   Každá diktatura má  ( a musí mít ) své tvůrce, oddanné sluhy, ozbrojené aktivní i civilní a třeba i pasivní zaměstnance. Je možné, a dokonce i pravděpodobné, že někteří z nich jsou subjektivně slušní lidé, mnají své rodiny atd. Pokud ovšem přímo či nepřímo střeží ostnatý drát nelegitimního vězení a přímo či nepřímo míří ze strážních věží samopaly na nevinně odsouzené a zotročené, nemohou nepočítat s rizikem vlastního zranění či smrti ve službách diktatuře.

Jsme přesvědčeni, že nejvyšších státních poct ( včetně povýšení do šlechtického stavu ) se bratrům Mašínům dostane in memoriam od českého krále po jeho návratu na trůn jeho předků.

Koruna Česká ( monarchistická strana Čech, Moravy a Slezska )

Sdílejte článek:

Facebook
LinkedIn
Twitter

Sdílejte článek: