Článek

Tiskové prohlášení k aktuálním obtížím vítěze voleb při sestavování vlády, zvažování obecného referenda a zdanění náhrady škod církvím

Koruna Česká (monarchistická strana Čech, Moravy a Slezska) konstatuje, že aktuální neschopnost vítěze sněmovních voleb sestavit rychle vládu, která by se mohla opřít o většinu hlasů poslanecké sněmovny, hrozí v kontextu aktuálních vyjádření hlavy státu o případné toleranci vlády bez důvěry, přerůst v krizi našich ústavních institucí.

Monarchisté se znepokojením zaznamenali dva programové návrhy, které by vítězi voleb měly důvěru či toleranci jeho menšinové vlády umožnit. Jde o akceptaci zákona o tzv. obecném referendu do našeho právního řádu a dále nesystémové zdanění náhrad škod církvím, na němž se stát s poškozenými dohodl v r. 2012.

KČ připomíná, že možnost vyhlášení referenda ad hoc je součástí našeho ústavního pořádku, historicky již byla konzumována a nadále nikomu není bráněno, aby se prostřednictvím petice obrátil na své zastupitele a nové referendum inicioval. Jakkoliv oceňujeme, že nástroje tzv. přímé demokracie efektivně fungují v zemích, kde jsou s nimi dlouhodobé zkušenosti (např. Švýcarsko, Lichtenštejnsko), nedomníváme se, že již naše ústavní tradice dospěla k bodu, kdy je vhodné tyto prostředky posilovat. Každý se může přesvědčit, jakou tenzi ve vztazích ústavních činitelů přivodilo nesystémové a populistické zavedení přímé volby prezidenta republiky do našeho modelu parlamentní demokracie. Podporujeme další sbírání zkušeností s referendy na úrovni místní samosprávy, nicméně jako monarchisté v modifikacích ústavního pořádku naší země i nadále upřednostňujeme evoluci před revolučním populismem.

Druhou programovou záležitostí, která se ve veřejném prostoru v souvislosti s podporou či tolerancí vlády vítěze voleb vyskytuje, je zdanění náhrad škod, které se církvím a náboženským společnostem český stát zavázal poskytnout. Připomínáme, že odškodnění se týká činnosti státu v letech 1948-1989, a že teprve v r. 2012 byl stát schopen dospět s církvemi ke koncensu a uzavřít v této věci dohodu. Jakkoli připouštíme právo kohokoliv s touto dohodou politicky nesouhlasit, je třeba ctít zásadu smluvního práva pacta sunt servanda, pokud chceme nadále mít za jisté, že žijeme v demokratickém právním státě. Zdanění již jednou dohodnuté náhrady škody (které se dle platné právní úpravy v jiných případech nedaní), bychom pokládali za čin rozporný nejen se zásadou spravedlnosti práva a dobrých mravů, ale i s požadavky zdravého rozumu.

Má-li být cenou za vládní většinu chaotická destrukce našeho ústavního systému a zásahy do majetkových práv po vzoru neblahých státních akcí z doby před r. 1989, pak vítěze voleb, který, jak se domníváme, tyto věci svým voličům nesliboval, zdvořile žádáme, aby uznal, že přes výrazné volební vítězství nemá pro prosazení svého programu dostatečnou podporu demokratických sil a aby do doby než ji nalezne, svěřil vládní resorty politicky neutrálním odborníků (technokratům). Domníváme se, že takto sestavená „úřednická“ vláda bude mít naději alespoň na toleranci sněmovní většiny vč. demokratických sil a do doby než se ustanoví přesvědčivá demokratická sněmovní většina, nebo než budou vypsány nové volby, zabezpečí pro naše občany základní fungování státního aparátu a plnění našich závazků z mezinárodních smluv.

V Praze dne 15. 11. 2017

Předsednictvo Koruny České (monarchistické strany Čech, Moravy a Slezska)

 

Sdílejte článek:

Facebook
LinkedIn
Twitter

Sdílejte článek: