Článek

Tiskové prohlášení k veřejnému působení kardinála Dominika Duky

Tiskové prohlášení

Koruny České (monarchistické strany Čech, Moravy a Slezska)

k veřejnému působení kardinála Dominika Duky

13. února 2018

Jakkoli vnímáme, že není úkolem politické strany zasahovat do vnitřních poměrů kterékoliv církve, pokládáme v souvislosti s aktuálním mediálním ohlasem na povinnou funkční rezignaci nejvyššího představitele katolické církve v naší zemi za potřebné se veřejně vyslovit k působení a společenské roli arcibiskupa pražského a primase českého – Dominika kardinála Duky, OP a to v politických souvislostech.

  1. Považujeme kardinála Duku za osobu, která vede katolickou církev v naší zemi dlouhodobě k jejímu prospěchu a klidnému soužití se státními orgány.

  2. Oceňujeme, že v době výkonu jeho funkce došlo k dokončení procesu majetkového vyrovnání mezi státem a církvemi v rámci nápravy historických majetkových křivd z doby nesvobody.

  3. Vážíme si rovněž skutečnosti, že se primas český snaží dlouhodobě o korektní vztahy s volenými představiteli státu (bez ohledu na jejich politickou orientaci), aniž by se přitom zdráhal vyslovit své názory na konkrétní politické otázky.

Současně pokládáme za potřebné se vyslovit i k veřejně prezentované kritice některých kroků pana kardinála, o níž soudíme, že usvědčuje její autory i signatáře z nepokory vůči představenému, když kritizují jeho zcela legitimní snahu o dobré vztahy se státními představiteli a hájení biblické nauky a morálky.

K uváděným důvodům: 

  1. Dlouhodobě dobré vztahy s prezidentem republiky a obecně s politiky, tedy udržování dobrých vztahů s představiteli státu, patří k povinnostem církevního představitele a patří mu za to dík.

  2. Sloužení Mše sv. za představitele státu – takovou intenci může dát kterýkoli věřící a nemůže být dost dobře odmítnuta.

  3. Blahopřání ke znovuzvolení nejvyššímu představiteli státu je aktem běžné zdvořilosti. Takové přání obdržel od kteréhokoli pražského arcibiskupa kterýkoli zvolený prezident. Opomenutí takového přání by bylo porušením etiky.

  4. Kritiku ze strany gay a lesbických organizací nepovažujeme za objektivní, protože pan kardinál se o nich nikdy nevyjádřil negativně. Pouze odmítl jejich žádost o ustanovení pastorace určené speciálně pro LGBT komunitu s odůvodněním, že takový krok by jen přispíval k jejich vyčlenění, s čímž souhlasíme.

  5. Výrok, že by uprchlíci měli najít odvahu vrátit se zpět do svých zemí, je zcela logický a není proti nim. Kdo skutečně prchají před nebezpečím pronásledování a ztráty života, mají, pokud nebezpečí pomine, snahu vrátit se do vlasti. Je dobré si připomenout snahy evangelíků v pobělohorské době o návrat do vlasti, pokud budou mít svobodu náboženského vyznání.

Závěrem zdůrazňujeme, že veřejný prostor naší země i Evropy aktuálně čelí nebývalému nárůstu populismu, extremismu a nacionalismu. Chceme-li tváří v tvář vnitřním i vnějším hrozbám uchovat náš dosavadní společenský řád vzniklý z odkazu antiky, křesťanství a judaismu, pak nezbývá než podporovat nositele evropských duchovních tradic, k nimž katolická církev bezpochyby patří.

Věříme, že Jeho Svatost pečlivě uváží dosavadní pozitivní působení pana kardinála a umožní mu jeho pokračování.

V Praze dne 13. 2. 2018

Předsednictvo Koruny České (monarchistické strany Čech, Moravy a Slezska)

www.korunaceska.cz


Bližší informace:

Ing. Mgr. Josef Pejřimovský, Ph.D.
člen předsednictva
josef.pejrimovsky@korunaceska.cz
+420 776 745 951

K otázce sloužení Mše sv. za představitele státu jsme vydali samostatné tiskové prohlášení již dne 23. 11. 2015, které je dostupné zde: https://www.korunaceska.cz/novinky/aktualne/tiskova-prohlaseni/544-prohlaseni-koruny-ceske-k-bohosluzbe-slouzene-panem-kardinalem-za-prezidenta-a-vlast.

 

Sdílejte článek:

Facebook
LinkedIn
Twitter

Sdílejte článek: