Článek

Tisková zpráva KČ k 800. výročí Zlaté buly sicilské

Zlatá bula sicilská je základním zdrojem naší státní identity a jedním z nejzásadnějších aktů našich dějin. Je to základ neochvějný, nezrušitelný a neodvolatelný. Je zajímavé a zároveň příznačné, že zrušit Zlatou bulu sicilskou se nepokusily resp. neodvážily zrušit ani republika demokratická, ani režimy totalitní,ani parlament postkomunistický.

Zlatá bula sicilská ční jako maják z hloubi časů a přes oceán staletí jasně září do naší budoucnosti a přítomnosti. Díky Zlaté bule sicilské víme, že české království trvá. Díky Zlaté bule sicilské rovněž víme, že náš král žije a víme dokonce, kdo jím je. Oficiální akce, kterými naše současná politická reprezentace toto epochální výročí připomíná, samozřejmě vítáme, vítáme rovněž jakoukoliv seriozní historickou a badatelskou práci k tomuto tématu, vítáme pochopitelně i krátkou výstavu. Zároveň ovšem musíme s politováním a zklamáním označit všechny tyto připomínky ( těžko totiž hovořit o skutečných oslavách ) a akce za nedostatečné, krátké a nadčasovému významu Zlaté buly sicilské a kulatosti výročí naprosto neodpovídající.

Očekávali jsme oslavy na nejvyšší státní úrovni, očekávali jsme, že Zlatá bula bude vystavena minimálně na takovou dobu, na jakou se vystavují obvykle korunovační klenoty ( 10 dní ), očekávali jsme, že bude vystavena na Pražském hradě – v sídle našich panovníků. Dále jsme očekávali množství odborně fundovaných pořadů ve veřejnoprávní televizi, rozhlase, článků a reportáží v seriozních periodicích, mezinárodní konference, diskuse, kolokvia apod. Naše očekávání bylo naplněno jen do velmi malé míry.

Koruna Česká (monarchistická strana Čech, Moravy a Slezska )nedisponuje zatím prostředky ani dostatečným vlivem, aby mohla sama vše výše uvedené pořádat a financovat, vzdává tedy alespoň tímto skromným způsobem hold našim panovníkům a Zlaté bule sicilské.

 

Rex numquam moritur – Král nikdy neumírá !

Království české, markrabství moravské a vévodství slezské trvají !

Koruna Česká, 25.9.2012

Sdílejte článek:

Facebook
LinkedIn
Twitter

Sdílejte článek: