Článek

Stanovisko politické strany Koruna Česká (monarchistická strana Čech, Moravy a Slezska) k aktuálnímu problému projevů islámského fundamentalismu v Evropě

Koruna Česká (monarchistická strana Čech, Moravy a Slezska) dále jen „KČ“, konstatuje, že aktuální teroristické činy tzv. islámských fundamentalistů v Evropě nejsou náhodným činem několika pomatených jedinců, ale logickým vyústěním rigidní interpretace islámské víry a Koránu, která je svou povahou neslučitelná s hodnotovým rámcem, který nám Evropanům odkázala antika, po staletí jej formovalo křesťanství i judaismus, a který většinově vyznává současná „civilizovaná“ Evropa.

V této souvislosti vyzývá KČ vládu České republiky, aby:

  • přijala a prosazovala taková bezpečnostní opatření, která uchrání obyvatelstvo naší země od hrozby islámského terorismu,
  • podporovala boj proti islámskému terorismu v rámci mezinárodní spolupráce, zejm. s využitím stávajících struktur Organizace spojených národů,
  • aktivně materiálně podporovala vlády států, které jsou ohroženy ozbrojeným útoky islámských fundamentalistů, zejména prosazovala větší spolupráci Evropské unie s Izraelem, který je v regionu Blízkého východu pro Evropu přirozeným strategickým spojencem,
  • v rámci humanitární pomoci státům ohroženým islámským terorismem, přijala takové zásady imigrační politiky, které (po kanadském vzoru) umožní přednostní přijímání obyvatel z řad náboženských menšin (zejména křesťanů), kteří jsou islámským fundamentalismem nejohroženější.

 V Praze dne 26.1.2015

Předsednictvo KČ

Sdílejte článek:

Facebook
LinkedIn
Twitter

Sdílejte článek: