Článek

Stanovisko Koruny České ke sčítání lidu 2011

Vypracovala Hospodářská komise koruny České (Monarchistické strany Čech, Moravy a Slezska)

Po seznámení se s formuláři pro sčítání lidu hospodářská komise Koruny České došla k názoru, že se jedná o neodůvodněné plýtvání prostředky, a to bez ohledu na to, že jde o projekt EU.

Ukázalo se totiž, že většina požadovaných údajů je již státním orgánům známa. V zásadě lze říci, že až na cca 13 otázek ostatní informace jsou ve státních úřadech k dispozici. Lze je nalézt v Centrální evidenci obyvatelstva, v Katastru nemovitostí, v evidencích České správy sociálního zabezpečení, na finančních a stavebních úřadech.

Je tedy možné říci, že celá akce znamená, že stát utratil zbytečně 2,6 mld. Kč a obtěžuje občany monstrózní akcí, která je v podstatě zbytečná. Absurdní je např. otázka, kdy se stát ptá na to, zda je vlastníkem nemovitosti stát. Tak by se však dalo pokračovat dále.

Státní orgány touto akcí daly v podstatě najevo, že veškeré investice do IT jsou ve státní správě v podstatě zbytečné.

Sdílejte článek:

Facebook
LinkedIn
Twitter

Sdílejte článek: